Voorzitter en vice-voorzitter verlaten Koninklijke Schuttevaer

764

Voorzitter Annemarie Jorritsma en Ype Dijkstra trekken zich onmiddellijk terug uit het hoofdbestuur van Koninklijke Schuttevaer. Het hoofdbestuur respecteert het besluit van de voormalige voorzitter en de vice-voorzitter.’

Jorritsma en Dijkstra besloten uit het hoofdbestuur te treden nadat zaterdag 1 maart op uitnodiging van de voorzitter van de Afdeling Werkendam (Chris Cornet) 28 afdelingsbestuurders van Schuttevaer bijeen kwamen om te spreken over BLN. ‘Het hoofdbestuur was daarbij niet welkom en niet alle afdelingsvoorzitters konden aanwezig zijn. Annemarie Jorritsma: ‘Appeltje te schillen met minister’Vreemd genoeg werden enkele andere HB-leden wel persoonlijk uitgenodigd. Toch is deze bijeenkomst, zonder formele status binnen de vereniging, voor ons een van de redenen geweest om ons op onze positie te beraden.’

Niet meer in geloven
Ondemocratisch, tegen de statuten van Schuttevaer in en zonder raadpleging van de leden hebben deze voorzitters en bestuurders volgens Jorrtisma en Dijkstra een eigen lijn gekozen. ‘Deze werkwijze van de initiatiefnemers van deze bijeenkomst is niet de onze en die van Koninklijke Schuttevaer. Wij hebben jarenlang met veel plezier en inzet onze kracht aan Schuttevaer gegeven. Jarenlang was Schuttevaer een grote sterke organisatie met invloed. Aanvankelijk hebben wij de overtuiging gehad dat het mogelijk zou moeten zijn met de economische organisaties tot een grote sterke branche brede binnenvaartvertegenwoordiging te komen. Maar in de loop van het proces hebben wij het vertrouwen daarin verloren. Nu geloven wij er niet meer in.’

Onder dwang
De twee hoofdbestuurleden kunnen zich niet, zoals de voorzitters/afdelingsbestuurders in Werkendam wensen, vinden in het te snel, te geforceerd en onder dwang opgeven van de zelfstandigheid van Koninklijke Schuttevaer en de stevige positie die de vereniging in de loop der jaren heeft verworven. ‘Het optreden van het bestuur van BLN en de nieuwe directeur toonden geen sprankje hoop voor wat betreft de zo noodzakelijke cohesie naar Schuttevaer toe. Wij misten, net als voorzitter Piet IJssel, de bindende kracht om langs natuurlijke weg van samenwerking en in vertrouwen naar elkaar toe groeien en te komen tot samenbundeling.’

Verdeeldheid
Jorritsma en Dijkstra betreuren het dat het voormalig transitiecomité onder leiding van de heer Kraaijeveld eerder tot meer dan tot minder verdeeldheid in de binnenvaart heeft geleid. ‘Ook nu speelt hij op de achtergrond bij de ontmanteling van Schuttevaer, nog steeds een bedenkelijke rol waarbij partijen, ook binnen Schuttevaer, tegen elkaar worden opgezet. Wij beschouwen zijn bemiddeling in het transitieproces als mislukt.’

‘Wij hadden graag het proces van transitie tot aan de verdere integratie van Schuttevaer in BLN willen afmaken, maar geloven niet meer, in dezelfde lijn als voormalig voorzitter Piet IJssels aangaf, dat het proces op deze wijze tot een goed einde kan worden gebracht.’

Volg TotaalTrans op Twitter