‘Vooruit met de Ruit’

704

DEN HAAG – Een delegatie van het bedrijfsleven heeft dinsdagmiddag het manifest ‘Vooruit met de Ruit’ aangeboden aan de Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Milieu. Zij vinden dat het Rijk zich in de aanleg van de Ruit Eindhoven aan eerdere afspraken moet houden en de rijksbijdrage aan de Ruit niet moet opschorten of weghalen.

‘Vooruit met de Ruit’In het manifest vragen werkgevers van de BZW, verladersorganisatie EVO, TLN, Bouwend Nederland en VNO-NCW de steun van de landelijke politiek voor de aanleg van de Ruit om Eindhoven-Helmond. Zonder Ruit vrezen de organisaties dat de bereikbaarheid van de regio Eindhoven en hiermee de economische potentie, zeker op termijn, ernstig wordt belemmerd.

Slechte bereikbaarheid

Al sinds 2000 wordt onderzoek uitgevoerd naar het oplossen van de slechte bereikbaarheid van de regio Oost-Brabant, nadat het Rijk ervoor koos om de A2/A67 uit te breiden in plaats van het realiseren van een volwaardige ringweg rond Eindhoven. In 2007 kwamen het Rijk en de regiogemeenten tot een akkoord om de slechte bereikbaarheid van het gebied Eindhoven-Helmond (Brainport) te verbeteren. De regiogemeenten zouden samen met de Provincie Noord-Brabant de wegverbindingen aan de noord- en oostzijde van het gebied opwaarderen en een nieuwe oost-westverbinding realiseren, zodat Brainport door een complete ‘ruit’ wordt ontsloten. Hiermee zou de bereikbaarheid van de voor Nederland zo belangrijke hightech-hotspot voor vele jaren zijn veiliggesteld.

‘Ernstige schending’

De toenmalige gemeentecolleges steunden het akkoord. De provincie werkte de completering van de Ruit uit, rekening houdend met maatschappelijke belangen. Het totale project bedraagt 885 miljoen euro, waarvan de provincie het grootste deel financiert. ‘Minister Schultz van Haegen heeft voor de toegezegde rijksbijdrage ruim 290 miljoen euro gereserveerd. Hoewel financiering, procedures en tracékeuze nagenoeg rond zijn, is het standpunt van enkele lokale colleges na de laatste gemeenteraadsverkiezingen met lokale overwinningen voor de SP en PvdA ineens 180 graden gedraaid. De colleges van de grote gemeenten in Brainport keren zich nu zelfs tegen het plan, zonder een goed en toekomstvast alternatief te presenteren. De werkgevers vinden deze draai onbehoorlijk, omdat het een ernstige schending van het eerder bereikte akkoord is. Ook vinden zij dat de mening van dwarsliggende colleges, die hun hoop op onzekere toekomstige maatregelen zoals smart mobility hebben gevestigd, van weinig realiteitszin getuigt. De gemeenten stoppen met denken bij hun gemeentegrens en denken niet aan het grotere regionale en nationale belang. Ze zetten hiermee bewust de bereikbaarheid van deze belangrijke economische regio op het spel, zo vinden de werkgevers.’ (Bron: TLN)

Nu ook vacatures op TotaalTrans. Plaats een vacature of bekijk ze nu!

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief