Voorstel voor aanpak twee trajecten N35 Overijssel

404

Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben Provinciale Staten twee financieringsvoorstellen voorgelegd over de N35. Voor het traject Wijthmen-Raalte-Nijverdal vragen Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten om alvast een bedrag te reserveren van € 10 miljoen voor het verbeteren van de verkeersveiligheid op dit tracédeel. Daarnaast gaat het om het vrijgeven van de aanvullende bijdrage van € 9 miljoen vanuit de provincie voor de opwaardering van het traject Nijverdal-Wierden.

De maatregelen voor het verbeteren van de verkeersveiligheid op het traject Wijthmen-Raalte-Nijverdal worden de komende periode in kaart gebracht. Naar verwachting is het uitvoeringsprogramma in het voorjaar van Voorstel voor aanpak twee trajecten N35 Overijssel2014 gereed. Zodra er een concreet pakket aan maatregelen ligt, kunnen Provinciale Staten een besluit nemen over het daadwerkelijk vrijgeven van de benodigde € 10 miljoen aan investeringen, waarvoor GS nu een reservering vragen. Het ministerie draagt aan de verbetering van dit traject € 5 miljoen bij.

Nijverdal-Wierden
Voor het tracé Nijverdal-Wierden vindt op dit moment een verkenning plaats. Dit is de eerste stap in het onderzoek naar de mogelijkheden om van deze weg een autoweg te maken met 2×2 rijstroken, viaducten en een maximumsnelheid van 100 km/uur. Bovenop het bestaande budget van € 80 miljoen willen Rijk en regio hiervoor elk € 10 miljoen extra reserveren. De gemeenten Hellendoorn, Wierden en Regio Twente dragen samen € 1 miljoen bij. Het Rijk betaalt € 10 miljoen en de provincie Overijssel € 9 miljoen.

Bereikbaarheid en economie
Gedeputeerde Kok, verantwoordelijk voor verkeer en vervoer in Overijssel, is blij dat na een intensieve lobby vanuit de regio de minister overstag is gegaan om de aanpak van de N35 overeind te houden en hier niet op te bezuinigingen. ‘In de Rijksbegroting voor 2014 zijn de N35 trajecten Zwolle-Wijthmen en Nijverdal-Wierden nu verankerd. Onder voorbehoud van goedkeuring van PS kunnen we dit najaar ook het akkoord met minister Schultz bekrachtigen voor het traject Wijthmen-Raalte-Nijverdal en de aanvulling op het budget voor Nijverdal-Wierden. Het karrespoor is hiermee volop in ontwikkeling.’

Provinciale Staten bespreken de voorstellen tijdens hun vergadering op woensdag 13 november aanstaande.

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief en maak kans op een iPad mini

twitter