‘Voorstel retrofit digitale tachograaf onacceptabel’

612

TLN vindt het onacceptabel dat de Europese Commissie (EC) een nieuwe, ‘opgewaardeerde’ digitale tachograaf wil invoeren. Met deze tachograaf is het in de toekomst mogelijk om op afstand gegevens uit de tachograaf te lezen terwijl het voertuig rijdt. Het Europees Parlement (EP) wil dat zowel alle nieuwe als alle oude vrachtauto’s met een tachograafplicht, worden uitgerust met deze nieuwe tachograaf (retrofit).

tachograafTLN zegt de aanpak van overtreders te steunen, maar vreest dat de EU lidstaten deze nieuwe uitleestechniek ook aangrijpen voor het opleggen van torenhoge boetes voor kleine overtredingen van de rij- en rusttijden. TLN wil daarom dat de onderliggende handhaving regels eerst worden aangepakt, voordat er nieuwe controletechnieken worden ingevoerd.

Aanpassing Verordening
De EC heeft een voorstel geschreven voor wijziging van de Verordening rondom de (digitale) tachograaf. Om de handhavinginstanties te helpen bij gerichte controles, moet het in de nabije toekomst technisch mogelijk worden dat de tachograaf op afstand gegevens uitwisselt terwijl het voertuig rijdt. Met deze informatie kan exact worden nagegaan of de regels worden nageleefd. Verwachting is dat deze nieuwste generatie van tachografen in 2017 op de markt komt.

TLN volgt de ontwikkelingen op de voet in Brussel. ‘Manipulatie met de digitale tachograaf moet streng worden gehandhaafd, maar het is maar zeer de vraag of deze nieuwe tachograaf de problemen echt aanpakt. TLN waarschuwt voor een heksenjacht waarbij automatisch boetes op afstand worden opgelegd zonder dat daar een beoordeling van een inspecteur aan vooraf gaat.’

Retrofit
Het EP heeft inmiddels voorgesteld om alle vrachtauto’s (dus ook het oude wagenpark) te gaan voorzien van de nieuwe tachograaf (retrofit). ‘TLN vindt het onbegrijpelijk en onacceptabel om transportondernemers te dwingen alle tachografen te vervangen, terwijl de ‘oude’ nog prima functioneren. Dit kost het bedrijfsleven handen vol geld. Het nieuwste voorstel van het EP geeft dan ook blijk van weinig realiteitszin.’

28 dagen regeling
De problematiek omtrent de digitale tachograaf is voor TLN topprioriteit. ‘Eerst moeten we de onderliggende regels aanpakken. Zo voeren we ook campagne tegen de 28-dagen regeling. Sinds de invoering van de digitale tachograaf kan bij een controle op de rij- en rusttijden van een chauffeur, iedere overtreding tot op de seconde worden uitgelezen. Europese regelgeving stelt dat bij een controle de tachograaf tot 28 dagen terug mag worden uitgelezen. Deze 28 dagen regeling wordt door steeds meer Europese lidstaten gebruikt, om een opeenstapeling van boetes uit te kunnen schrijven, vaak voor slechts kleine overtredingen waarbij van verkeersonveiligheid of concurrentievervalsing geen sprake was. Deze optelsom over 28 dagen maakt dat het totaalbedrag van boetes per controle soms duizenden euro’s bedraagt.’