Voorlopig geen nieuwe blaastesten voor de politie

468

De aanbesteding voor blaastests bij de politie moet opnieuw. Er blijken inhoudelijke tegenstrijdigheden te zijn geslopen in het programma van eisen waaraan deze ademtestapparatuur moet voldoen. Deze tegenstrijdigheden kwamen recent aan het licht bij de beoordeling van de inschrijvingen. Hierdoor kan de aanbesteding nu niet worden gegund aan een van de inschrijvers.

Voorlopig geen nieuwe blaastesten voor de politieHet stopzetten van de aanbesteding betekent niet dat de politie geen ademanalyseapparatuur (blaastests) tot haar beschikking heeft. Er zijn nog voldoende deugdelijke apparaten in de eenheden beschikbaar, zodat de continuïteit van alcoholcontroles is gegarandeerd. De blaastestapparaten worden gebruikt om een eerste indicatie te geven van de hoeveelheid alcohol die iemand heeft gedronken. Op basis van deze indicatie wordt aanvullend onderzoek gedaan, bijvoorbeeld op het politiebureau. Aan de hand van die resultaten wordt vastgesteld of iemand met te veel alcohol op aan het verkeer deelnam.

Portofoons

De politie heeft ook besloten om bij de landelijke aanbesteding Randapparatuur C2000 (portofoons) een pauze in te lassen. Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie informeerde op 14 oktober de Tweede Kamer dat de signalen over het toeschrijven van de aanbesteding naar één merk serieus moeten worden onderzocht. De korpsleiding heeft besloten de procedure tegen het licht te houden en deze daarna ook te laten toetsen door diverse externe deskundigen. (Bron: Politie)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief