Voorlopig geen handhaving op betalen Frans minimumloon

948

PARIJS Het Franse ministerie van Arbeid heeft besloten de handhaving op de nieuwe minimumloonwetgeving (Loi Macron) met drie weken uit te stellen. Tot 23 juli wordt wel gecontroleerd, maar niet gehandhaafd.

Wegvervoersorganisatie TLN is tevreden over het besluit. ‘Het doet recht aan de lobby die TLN al weken samen met andere partijen voert om uitstel van de handhaving voor elkaar te krijgen.’

Frankrijk voerde het minimumloon voor buitenlanders die in Frankrijk werken per 1 juli in. Het gaat om een minimumbedrag van € 9,67 per uur. Nederlandse chauffeurs en binnenvaartschippers zitten hier ruim boven. Desondanks moeten ze administratief bewijsmateriaal in Frankrijk organiseren. Dat jaagt de sector onnodig op forse kosten. TLN spreekt van een administratief circus dat Nederlandse transportbedrijven onnodig op kosten jaagt.

Te laat
Nederlandse vrachtautochauffeurs en binnenschippers moeten vanaf 1 juli een kopie van hun arbeidsovereenkomst en een speciaal attest bij zich hebben. Dat laatste formulier kwam pas 29 juni beschikbaar. Transportbedrijven hadden dus effectief anderhalve dag de tijd alles te organiseren. Te kort om aan de Franse wet te kunnen voldoen. Een boete van maximaal  € 4000 kan het gevolg zijn.

Het aanstellen van een vertegenwoordiger in Frankrijk is een ander verplicht onderdeel van de wet. Deze moet in Frankrijk gevestigd zijn en 24 uur per dag, zeven dagen per week beschikbaar zijn voor de handhavingsinstanties. Deze vertegenwoordigers moeten voor minimaal anderhalf jaar het arbeidscontract, attest, recente loonstrook en zelfs betalingsbewijs daarvan bewaren en op afroep beschikbaar stellen aan Franse handhavers.