Volledige potentie Máximakanaal onbenut door ondiepe havens

399

DEN HAAG – Een groot deel van de potentie van het Máximakanaal blijft onbenut, doordat de gemeentelijke havens niet op diepgang zijn gebracht. Besluit men deze havens uit te diepen, dan is een aanvullende besparing mogelijk van 350 ton CO2 per jaar.

Koningin Máxima opent naar haar vernoemde kanaal (+ foto's)Naar aanleiding van de openstelling van het Máximakanaal en de verruiming van de Zuid-Willemsvaart, maakte Panteia een doorrekening van de effecten op transportkosten en de uitstoot van emissies. Er blijkt een flinke daling van de transportkosten mogelijk te zijn, en tevens wordt er jaarlijks 380 ton minder CO2 uitgestoten.

Transportkosten

Uit de berekeningen blijkt dat verladers in Veghel een aanzienlijke daling van de transportkosten kennen. Deze daling doet zich met name voor bij verladers die hun goederenstromen vanaf de Rijn en vanuit de zeehavens aanvoeren. Voor vervoersstromen vanaf de Maas blijft de daling van de transportkosten beperkt. Ook hier geldt dat door uitdieping van de gemeentelijke havens een aanzienlijk grotere besparing te behalen is. De extra besparing bedraagt, bij een verdieping van de havens, zo’n 16% van de besparing die nu al gerealiseerd wordt. Met name de betonindustrie kan hiervan profiteren.

Vervoersmarkt

De openstelling van het Máximakanaal heeft invloed op de vervoersmarkt van de kleine en de middelgrote scheepstypen. Voor middelgrote schepen wordt het vaargebied vergroot: zij profiteren van bijna één miljoen ton extra aan ladingaanbod per jaar. Hierdoor neemt de overcapaciteit in deze deelmarkt van de binnenvaart af. Anderzijds zien de Kempenaars – de oorspronkelijke schepen op het kanaal – hun markt inkrimpen. Dit leidt naar verwachting tot een overcapaciteit van 34 schepen in dit segment. (Bron: Panteia)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief