Volgende stap in verbod op ontgassen in de binnenvaart

623

DEN HAAG – De provincie Zuid-Holland heeft een volgende stap gezet om ervoor te zorgen dat het verbod op varend ontgassen van benzeen op 1 januari 2015 in kan gaan. Dit verbod moet verder voor het ontgassen van benzeenhoudende producten (10% benzeen of meer) op 1 januari 2016 ingaan. Gedeputeerde Staten stelden daarvoor op 28 oktober de wijziging van de Provinciale Milieuverordening (PMV) vast. Provinciale Staten (PS) moeten nog instemmen alvorens het verbod in kan gaan.

Verbod ontgassen binnenvaart op het Hollands DiepNadat schippers hun lading hebben gelost is het soms nodig om de ruimten te ontdoen van restanten van die lading. Waar het vluchtige stoffen betreft wordt dit vaak gedaan door het varend ontgassen van het schip. De ruimten zijn dan weer schoon en klaar voor de volgende lading. De dampen die vrijkomen bij ontgassen zorgen voor overlast en kunnen schadelijk zijn voor de omgeving. Met dampopvanginstallaties kunnen schepen gecontroleerd worden ontgast.

Strafrechtelijk handhaven

Na instemming van PS is het vanaf 1 januari 2015 verboden om tijdens de vaart benzeen te ontgassen. Op 1 januari 2016 is het ontgassen van benzeenhoudende producten (10% benzeen of meer) ook verboden. Overtredingen kunnen worden geconstateerd wanneer de documenten niet op orde zijn, zoals het niet geregistreerd blijken van ontgassingen. Toezichthouders kunnen ook fysieke controles uitvoeren op een binnenvaartschip. Wanneer sprake is van een overtreding, dan wordt daarop strafrechtelijk gehandhaafd door de daartoe bevoegde instanties.

Handen ineen

Het verbod vloeit voort uit een afspraak tussen de provincie Zuid-Holland, het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincie Noord-Brabant en de gemeente Rotterdam. Op 12 mei 2014 hebben deze partijen overeenstemming bereikt over de uitwerking van een samenhangend pakket van internationale, nationale, regionale en lokale maatregelen. De maatregelen bestaan enerzijds uit een convenant van het ministerie van Infrastructuur en Milieu met het bedrijfsleven op nationaal en regionaal niveau en anderzijds uit verbodsbepalingen in internationale, nationale, regionale en lokale regelgeving. (Bron: Provincie Zuid-Holland)

Meer nieuws over ontgassen in de binnenvaart:
Brabant verbiedt ontgassen binnenvaart op Hollands Diep
Verbod ontgassen binnenvaart
Onderzoek duurzaam ontgassen tankers in Haven Amsterdam
Deltalinqs en ORAM willen Europese regeling ontgassen

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief