Vluchtroute Velsertunnel voldoet niet aan Bouwbesluit 2012

779

De vluchtroute in de Velsertunnel voldoet niet volledig aan het Bouwbesluit 2012. Dat schrijft minister Schultz van infrastructuur en Milieu op vragen van Tweede Kamerlid Sander de Rouwe (CDA).

Velsertunnel onveilig‘De Velsertunnel voldoet aan de wet (Warvw)’, schrijft de minister. ‘Zoals ik eerder heb gemeld, voldoet de tunnel echter nog niet aan de veiligheidsnorm waaraan de tunnel moet voldoen op 1 mei 2019. Aanvullend geldt, dat De benodigde maatregelen om de Velsertunnel aan de norm te laten voldoen en aan de eisen van het Bouwbesluit, zijn voorzien in de geplande renovatie in 2016. De Velsertunnel voldoet dus ruim vóór het in de Warvw genoemde tijdstip van 1 mei 2019.’

Inspectie
Rijkswaterstaat liet in 2011 een inspectierapport opstellen over de Velsertunnel. ‘Het heeft aan de basis gelegen van het onderhoud dat de afgelopen jaren aan de tunnel is uitgevoerd en nog uitgevoerd gaat worden. Gebreken welke een directe invloed hebben op de veiligheid van de tunnel zijn onmiddellijk hersteld. Dit zijn onder andere:
– moeizaam te openen vluchtdeuren (2011);
– moeizaam te openen deuren van hulppostkasten (2011);
– te laat gekeurde brandblussers (2011).

Installaties waarvoor op termijn geen onderdelen meer beschikbaar zouden zijn, of waar het risico op frequente uitval hoog was, zijn conform het advies uit het inspectierapport vervangen. Dit zijn onder andere:
– omroepinstallatie (2012);
– hoogfrequentinstallatie (2012);
– overdrukinstallatie (2012);
– no-breakinstallatie (2012);
– revisie generatoren (2012);
– CO meting is vervangen voor een zichtmeting (2012);
– olietank ten behoeve van generatoren vervangen (2012);
– Brandmeldinstallatie (2012);
– vluchtwegaanduiding (2012);
– herstel daken van gebouwen (2012);
– verwarmingsinstallatie (2012).

Voorts zijn inspectiefrequenties verhoogd en is het onderhoud geïntensiveerd voor onder andere:
– functioneren vluchtdeuren en beschikbaarheid hulppostkasten;
– betonnen lichtroosters (schade door hoge vrachtwagens);
– brandwerende bekleding (schade plafondplaten door hoge vrachtwagens).

Renovatie 2016
Tijdens de renovatie, die in 2016 is voorzien, worden alle overgebleven bevindingen uit het inspectierapport opgelost. Het gaat hier onder andere om:
– herstel betonschade ’s;
– vervangen alle verkeers- en tunneltechnische installaties zoals tunnelventilatie, brandblusvoorzieningen, vluchtwegen, etc. inclusief besturing en bekabeling;
– vergroten doorrijhoogte;
– vervangen brandwerende bekleding. (Bron: Tweede Kamer)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief