Toekomst voor kanalen Bossuit Kortrijk en Roeselare-Leie

663

De kanalen Bossuit-Kortrijk en Roeselare-Leie bieden een potentieel voor de toekomst en kunnen op termijn de binnenvaart in Vlaanderen en Europa versterken, binnen de context van het Europese binnenvaartproject Seine-Schelde. Dat blijkt uit twee studies over beide kanalen van Waterwegen en Zeekanaal NV in opdracht van Vlaams minister Hilde Crevits van Mobiliteit en Openbare Werken.

Crevits vindt het Seine Schelde-project cruciaal voor de ontwikkeling van de binnenvaart in Vlaanderen. ‘We investeren momenteel in de Leiewerken. Uit deze studies blijkt dat een verdere ontwikkeling van   crevits7de kanalen Bossuit-Kortrijk en Roeselare-Leie een extra stimulans voor de binnenvaart in West-Vlaanderen kunnen betekenen. De studies tonen aan dat de binnenvaart in de toekomst een pak mogelijkheden biedt als motor voor de economische ontwikkeling, maar ook voor meer duurzame mobiliteit in West-Vlaanderen.’

Bossuit-Kortrijk
Voor het kanaal Bossuit-Kortrijk kunnen de drie kleine sluizen in Kortrijk in de toekomst het beste worden vervangen door één grote sluis. De nodige ingrepen in de stad Kortrijk zijn beperkt, omdat er in het verleden bij de inplanting van de kanaalzones altijd rekening werd gehouden met een toekomstige opwaardering van het kanaal. Door de opwaardering zullen er volgens de studie interessante ruimtelijke mogelijkheden ontstaan, zoals dat ook al het geval was bij de werken aan de Leie.

Roeselare-Leie
De studie kanaal Roeselare-Leie toont aan dat ook een opwaardering van dat kanaal zinvol is, mits een gefaseerde aanpak. Het kanaal moet over de volledige lengte verdiept worden zodat de bevaarbaarheid voor schepen tot 3000 ton verzekerd is. In Ingelmunster moet de Dorpsbrug zoals bekend verhoogd worden zodat containervaart met drie lagen mogelijk wordt. Een belangrijke randvoorwaarde voor de opwaardering is de toekomstige creatie van voldoende ruimte zodat de watergebonden bedrijvigheid zich verder kan ontwikkelen. (Bron: Hilde Crevits)

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief van TotaalTrans

Volg TotaalTrans op Twitter