Vlaanderen trekt 750 miljoen euro extra uit voor infrastructuur

656

Op voorstel van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits heeft de Vlaamse Regering beslist om Via-Invest de opdracht te geven om de realisatie van zes grote infrastructuurprojecten voor te bereiden. Het gaat om projecten die belangrijk zijn om Vlaanderen via de verschillende transportmodi vlot bereikbaar te houden. Daarbij is er ook uitdrukkelijk gekozen voor waterbouwprojecten. De totale waarde van de zes nieuwe projecten bedraagt maximaal 750 miljoen euro.

Vlaanderen trekt 750 miljoen euro uit voor infrastructuurprojectenVolgens Crevits zijn extra inspanningen nodig om de economische poorten in Vlaanderen vlot bereikbaar te houden  via weg en water. ‘Om die reden selecteren we zes duurzame weg- en waterwegprojecten die we in de toekomst willen realiseren, onder meer via publiek-private samenwerking. Projecten die niet alleen belangrijk zijn voor de economie, maar evenzeer in het kader van de verkeersveiligheid en het milieu. Met deze beslissing bewijst Vlaanderen toekomstgericht te werken aan de bereikbaarheid met de uitbouw van een robuust en duurzaam infrastructuurnetwerk.’

Er zijn nu zes projecten geselecteerd:
1.    De verhoging van 15 bruggen over het Albertkanaal
2.    De optimalisatie van het noordelijke deel van de R0 – zone Zaventem
3.    De ombouw van de R4-Oost en R4-West tot primaire wegen
4.    De omvorming van de N8 Veurne-Ieper
5.    Doortocht Brugge Dampoortsluis
6.    Doortocht Brugge Steenbruggebrug

Verhogen bruggen Albertkanaal
Het belang van het Albertkanaal voor de goederentrafiek en het containervervoer is groot. De verwachting is dat de binnenvaart de komende jaren zeker zal groeien. Momenteel laten de bruggen over het kanaal het transport met drie lagen containers toe. De bedoeling is naar vier lagen te evolueren. Het opzet is alle bruggen over het Albertkanaal, tegen eind 2020,te verhogen tot de nodige vrije hoogte van 9,10 meter, deels via alternatieve financiering.Daarnaast voorziet het project in de verbreding van het Albertkanaal tot normale kanaalbreedte ter hoogte van de bruggen om zo tot een de vaart op het kanaal veiliger te maken.

De geschatte investeringskosten van het project Verhoging bruggen Albertkanaal bedragen 234 miljoen euro, waarbij de aanpassing of verhoging van 17 bruggen (126 miljoen euro) via het reguliere investeringsbudget wordt gepland. De overige 15 bruggen (108 miljoen euro) worden gerealiseerd via publiek private samenwerking.

Gisteren besliste Europa om 1,4 miljoen euro TEN-T confinanciering te voorzien voor de uitbouw van het Albertkanaal, in het bijzonder voor de brug Wijnegem en de verruiming te Merksem–Schoten. Ook voor de toekomstige projecten op het Albertkanaal zal maximaal beroep worden gedaan op Europese cofinanciering die maximaal 40% kan bedragen.

De optimalisatie van het noordelijke deel van de R0 – zone Zaventem
De Ring om Brussel is één van de koplopers in de filelijsten. Vorig jaar gebeurden er meer dan 1000 incidenten De files op het noordelijke deel van de Ring om Brussel hebben ook hun weerslag op het onderliggende wegennet, zowel in Vlaanderen als in de hoofdstad. De Vlaamse regering wenst het doorgaande en het lokale verkeer op de Ring beter te scheiden. Binnenkort zal de Vlaamse regering een beslissing nemen over de herinrichting van de Brusselse ring. Doel van deze optimalisatie is de verkeersveiligheid,de leefbaarheid en de bereikbaarheid in deze regio te verbeteren. De aanpak van de Brusselse Ring maakt deel uit van een geïntegreerde aanpak, waarbinnen ook de aanleg van fietsvoorzieningen en investeringen in openbaar vervoer hun plaats hebben.

De optimalisatie van de noordelijke Ring om Brussel omvat twee delen, die door de ligging van het viaduct van Vilvoorde, los van elkaar kunnen worden bekeken:
– zone Zaventem: vanaf de aansluiting met de E40 richting Leuven tot en met de aansluiting met de E19 richting Mechelen.
– zone Noord: vanaf de aansluiting met de E40 richting Gent tot en met de brug van Vilvoorde.

Het is de projectzone Zaventem die nu wordt geselecteerd voor realisatie via private samenwerking. De projectkosten voor de zone Zaventem wordt op 98 miljoen euro geschat.

De ombouw van de R4-Oost en R4-West tot primaire wegen
De R4-Oost en –West in Gent liggen niet zo ver van het kanaal Gent-Terneuzen. Op beide takken bevindt zich nog een aantal gelijkvloerse kruispunten. Die moeten verdwijnen in het kader van de verkeersveiligheid. De gelijkvloerse kruispunten zullen worden omgebouwd tot ongelijkvloerse complexen. Die ingrepen moeten een vlotte afwikkeling van het verkeer in de regio verbeteren. De bereikbaarheid van de belangrijke economische gebieden van de zeehaven en het grootstedelijke gebied Gent worden hierdoor verzekerd, net als de vlotte doorstroming van het verkeer van en naar de E17, E34 en E40.

De bouwkosten en het structurele onderhoud van de tussenliggende wegsegmenten worden geschat op 133,7 miljoen euro.

De omvorming van de N8 Veurne-Ieper
Vandaag voldoet de gewestweg N8 tussen Ieper en Veurne niet meer aan de eisen van verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid. De bedoeling is de gewestweg te vernieuwen en twee omleidingswegen te voorzien: de eerste rond Brielen, Elverdinge en Woesten en de tweede rond Hoogstade. Op die manier wordt de Westkust ook beter ontsloten, wat economisch ook belangrijk is.

De kosten van de omleidingswegen zullen via PPS gerealiseerd worden. De kosten werden initieel geraamd op 77,4 miljoen euro.

Doortocht Brugge – Dampoortsluis
Om zo snel mogelijk de binnenvaartontsluiting voor de twee havens van Zeebrugge en Oostende te verbeteren, zal op het kanaal Gent-Brugge, doortocht Brugge een nieuwe Dampoortsluis worden gebouwd. De Dampoortsluis te Brugge is voor de scheepvaart een knelpunt. Het doel is een nieuwe sluis voor grotere schepen te bouwen. Bovendien situeert zich ter hoogte van de sluis ook een knelpunt voor het wegverkeer. Daarom is er expliciet voor gekozen om dit waterbouwproject op te nemen.

Dit project wordt begroot op 50 miljoen euro.

Doortocht Brugge –Steenbruggebrug
Ook aan de beweegbare brug in Steenbrugge op het kanaal Gent-Brugge in Brugge-Oostkamp ondervinden het scheepvaart- en het wegverkeer hinder. Daarom zal het kanaal onder de brug worden verbreed en zal er een nieuwe brug worden gebouwd met aansluitende wegenis.

Het project wordt begroot op 15 miljoen euro.

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief en maak kans op een iPad mini

twitter