Vlaanderen stemt in met wet tegen dumpprijzen binnenvaart

1248

De Vlaamse Regering heeft vandaag op voorstel van minister Freya Van den Bossche ingestemd met de wet over de bevrachting en de prijsvorming in de binnenvaart. De wet voorziet in een verbod op het vervoeren en/of opslaan van goederen tegen dumpprijzen.

Na de acties in de binnenvaart van Belgische schippers, beloofde staatssecretaris voor mobiliteit Melchior Wathelet in april met een wet te komen tegen varen onder kostprijs. Hoewel de  vlaamseregeringprijzen vrij zijn volgens een Europese richtlijn, oordeelde een arrest dat lage prijzen onrechtmatig zijn als ze enkel bedoeld zijn om concurrentie uit te schakelen.

Nu de Vlaamse regering de wet heeft goedgekeurd mogen binnenschippers niet langer onder de kostprijs varen. Ook moeten de schepen aan de wet voldoen, dat betekent onder meer dat schepen die niet verzekerd zijn ook niet bevracht mogen worden.

Europees regelen
Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu liet eerder weten een eventueel verbod op het varen onder kostprijs in de binnenvaart Europees te willen regelen en niet nationaal. ‘Ik hecht ik groot belang aan de handhaafbaarheid van wettelijke maatregelen’, schreef de minister de Tweede Kamer. ‘Ook hecht ik groot belang aan de mededingingsrechtelijke houdbaarheid van maatregelen die raken aan de principes van vrije marktwerking, prijsvorming en concurrentieverhoudingen. Ten aanzien van voorstellen in deze richting ben ik ten principale van oordeel dat deze op Europees niveau overwogen moeten worden, en niet nationaal. De binnenvaart heeft immers per definitie een internationaal karakter.’ (Bron: Vlaamse regering)