Vlaanderen kiest Oosterweeltracé en voor tol op Scheldetunnels

832

De Vlaamse Regering, de stad Antwerpen en het Havenbedrijf Antwerpen hebben voor de derde Scheldekruising gekozen voor het Oosterweeltracé. Het vrachtvervoer krijgt te maken met gedifferentieerde tol op de drie Scheldetunnels.

De beslissing gaat nog steeds uit van een tolvrije Scheldekruisende verbinding voor het personenverkeer in de Kennedytunnel en de Vlaming wil Oosterweelverbinding, geen doekje voor het bloedennood aan verkeersveiligheid in de verschillende tunnels. Er is wel besloten om het vrachtverbod niet langer te behouden in de Kennedytunnel en dit te vervangen door een systeem van gedifferentieerde tol op de drie Scheldetunnels (Oosterweel-, Kennedy- en Liefkenshoektunnel) voor vrachtvervoer. De Waaslandtunnel krijgt een lokale functie en blijft tolvrij.

Onder de stad
De keuze voor het Oosterweeltracé is gebaseerd op de vaststelling dat dit tracé het best aansluit bij de doelstellingen van het Masterplan 2020, een betere bereikbaarheid van stad en haven, een verhoogde verkeersveiligheid en het herstellen van de leefbaarheid. Omwille van de leefbaarheid is wel gekozen om de verbinding onder de stad door te laten lopen vanaf het Sportpaleis.

Op basis van de Milieueffectrapportage (MER) zijn nog wel verfijningen aan het tracé aangebracht. Zo verdwijnt het viaduct van Merksem. Bovendien opteert de regering ook voor een ondertunneling van de Ring onder het Albertkanaal in de plaats van de oorspronkelijk voorziene brug. Dit laat toe om de Antwerpse Ring over een grotere lengte onder de stad door te leiden en zo de ruimtelijke impact te verminderen en de leefbaarheid te verhogen. Tegelijk wordt de opdracht gegeven om maatregelen uit te werken die mogelijke overlast op het onderliggende wegennet beperken. (Bron: Hilde Crevits)

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief van TotaalTrans

Volg TotaalTrans op Twitter