Vlaanderen zet in op efficiënte, slimme en betrouwbare vaarweg

685

De Vlaamse regering zet in op een betere bereikbaarheid van Vlaanderen over het water. Dat is afgesproken in het regeerakkoord.

Bij de uitbouw en versterking van het waterwegennet ligt de focus op de verdere uitbouw van het Albertkanaal, de Schelde, het Zeekanaal Brussel-Schelde en de Seine-Scheldeverbinding via de Leie richting Frankrijk met als belangrijke prioriteit de aanpak van het kanaal Kortrijk-Bossuit. Hier worden de vaarwegen in overeenstemming gebracht met de geldende internationale normen. De verhoging van de bruggen over het Albertkanaal wordt uitgevoerd van Antwerpen richting Luik.

Vlaanderen investeert in betrouwbare, efficiënte en slimme vaarwegenAchterland Zeebrugge

Vlaanderen steekt eveneens geld in een betere ontsluiting met het achterland van de haven van Zeebrugge. In eerste instantie wordt gewerkt aan een betere doorvaart op de ringvaart rond Brugge. De Steenbruggebrug wordt aangepakt en er komt een nieuwe Dampoortsluis. Deze projecten dienen een dubbel doel:

  • de binnenvaartcapaciteit over het hele traject Zeebrugge Gent optrekken naar 2500 ton én de
  • verkeersmobiliteit rond Brugge verbeteren.

Qua duurzaamheid van de havenactiviteiten is het ontsluiten van de haven van Zeebrugge via de binnenvaart cruciaal. Het alternatief van binnenvaart langs de kust tussen de haven van Zeebrugge en het hinterland via de Westerschelde wordt verder onderzocht.

Waterbouw en scheepsbouw

Een betrouwbaar en efficiënt waterwegennetwerk betekent volgens de Vlamingen ook het stimuleren van permanente innovatie in zowel de waterbouw als de scheepsbouw. ‘We nemen maatregelen die ervoor moeten zorgen dat binnenvaarttransport in een bredere range van marktsectoren en –condities competitief kan zijn. Er wordt ingezet op het vergroenen van het netwerk en de vloot en het verder uitbouwen van overslagmogelijkheden. We werken aan de uitbouw van de dienstverlening langs alle waterwegen die voorzieningen zoals walstroom en afvalafgifte mogelijk maken.’

RIS en AIS

Op het waterwegennet bouwt Vlaanderen verder aan het dynamisch verkeersmanagement op het water uit. ‘Het het accent ligt op de River Information Services (RIS) conform de Europese richtlijnen en standaarden. In combinatie met de verdere uitrol van het Automatic Identification System (AIS) en het verplichte gebruik ervan zorgen we voor een snelle, accurate en gebruiksvriendelijke communicatie en informatieoverdracht tussen de infrastructuurbeheerder en de schipperij.’

‘De promotie, de gerichte communicatie, de marktprospectie en de marketing stimuleren het vervoer via de binnenvaart. Om de binnenvaartsector te stimuleren, streven we naar een gelijk speelveld met de buurlanden.’ (Bron: Vlaanderen/Foto: Haven Zeebrugge)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief