Vlaamse transporteurs gematigd positief over regeerakkoord

620

Transport en Logistiek Vlaanderen (TLV) reageert voorzichtig positief op het nieuwe Vlaamse regeerakkoord. De sector rekent er op dat haar verwachtingen geen dode letter blijven bij de concrete uitvoering van de plannen ter verbetering van de mobiliteit. Tegelijkertijd ziet de organisatie de intenties op het gebied van transport en logistiek graag ambitieus uitgewerkt.

De Vlaamse transport- en logistieke sector is tevreden dat de nieuwe Vlaamse regering de ingeslagen weg inzake onderhoud van wegen verder volgt. Bovendien wordt een aantal grote infrastructuurprojecten zoals Oosterweel en de Ring van Brussel prioritair uitgevoerd.

Tandje erbij

Tegelijkertijd onderstreept TLV de precaire situatie inzake congestie. ‘Een capaciteitsuitbreiding van het netwerk van snelwegen is zeker één van de België verdubbelt boete voor ontbreken van vervoersvergunningoplossingen. De Vlaamse regering spreekt wat dit betreft onvoldoende ambities uit. Het voorbereiden van een reeks projecten volstaat niet. Voor de transport- en logistieke sector telt de concrete realisatie ervan. Deze regering zal dus een tandje moeten bijsteken wil Vlaanderen de Europese draaischrijf voor transport en logistiek blijven.’

Kilometerheffing

De nodige financiering hiervoor kan onder meer gevonden worden in de opbrengsten van een kilometerheffing voor alle weggebruikers, dus ook de buitenlandse. ‘TLV is tevreden dat er nog plaats is voor overleg over de tarieven. De economische toestand van Vlaanderen en zijn transportsector moet ons zeer waakzaam maken. Het zou een vergissing zijn te hoge tarieven in te voeren. TLV verwijst naar Duitsland waar zelfs tariefverlagingen recent werden aangekondigd. Zonder een akkoord van de sector over de tarieven is er geen draagvlak voor de kilometerheffing.’

Stedelijke distributie

TLV juicht elk initiatief toe dat ernaar streeft om de distributie in de steden efficiënter te maken. Er moet hierbij gelet worden dat de totale logistieke kost niet stijgt. TLV is voorstander van het spreiden van ritten naar de dagrand, maar wijst erop dat ook de milieuwetgeving moet aangepast worden zodat vervoerders niet kwetsbaar zijn voor aspecten zoals lawaai.

Het invoeren van lage-emissie zones in steden zal een zware financiële en operationele impact hebben op het goederenvervoer. TLV wijst er op dat de transporteurs sinds jaar en dag een snelle verjonging van het wagenpark doorvoeren. Elke nieuwe vrachtwagen beantwoordt nu al aan de Euro 6 norm. Zowat alle emissies liggen hierdoor al zowat 95% lager.

LZV

TLV is ook tevreden dat er een voorzet komt om de proef met LZV’s na 2016 te verlengen. ‘De Vlaamse transporteurs zijn ervan overtuigd dat de LZV-proef veel meer voordelen dan nadelen zal aantonen. TLV blijft hopen dat de voorwaarden inzake trajecten snel kunnen aangepast worden in de richting van de Nederlandse regels, waar na bijna 15 jaar ervaring de mogelijkheden en de toepassingen steeds verder zijn uitgebreid.’ (Bron: TLV)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief