Vlaanderen neemt maatregelen betere doorstroming Antwerpen

383

De Vlaamse regering neemt 33 maatregelen om de mobiliteit in de Antwerpse regio op korte termijn te verlichten. Het gaat om maatregelen die op korte termijn de doorstroming op de snelwegen kunnen verbeteren en de aansluitingen met het onderliggende wegennet optimaliseren.

Na overleg met de stad Antwerpen Vlaams minister Hilde Crevits de opdracht voor de technische uitwerking en de zo snel mogelijke realisatie van 33 maatregelen. Een eerste reeks maatregelen wordt binnen de zes maanden uitgevoerd.

Vlaanderen trekt 750 miljoen euro uit voor infrastructuurprojectenSlimme kilometerheffing
Crevits: ‘Met deze beslissing  willen we maatregelen uitvoeren om de mobiliteit voor de fiets, het openbaar vervoer en de doorstroming van het wegverkeer snel te verbeteren en de veiligheid te verhogen. Deze maatregelen kunnen, in afwachting van de invoering van de slimme kilometerheffing voor vrachtverkeer en de volledige uitvoering van het masterplan 2020, al op korte termijn de mobiliteit en verkeersveiligheid verbeteren. Elk klein incident op de ring heeft vandaag een grote impact op de hele Antwerpse verkeerssituatie. Tegelijk nemen we ook concrete maatregelen om verplaatsingen met de fiets en het openbaar vervoer aantrekkelijker te maken.”

In afwachting van de realisatie van de derde Scheldekruising en aanvullend op de uitvoering van het Masterplan 2020 worden er op korte termijn snelle ingrepen gepland die de Antwerpse mobiliteitsknelpunten verlichten.

De 33 maatregelen betreffen onder meer:
–  het herinrichten van pechstroken tot rijstroken of spitsstroken langs de E17 en de E19 (noord)

–  het veiliger maken van het gebruik van de Kennedytunnel

o   Aanpassen van de oprit van de Blancefloerlaan op Linkeroever naar de Kennedytunnel
o   Aanpassing rijstrookbelijning na de Kennedytunnel op Linkeroever zodat de 4e rijstrook beter benut kan worden

–  het verbeteren van de doorstroming langs de route via de R2 (Liefkenshoektunnel)

o   De uitvoegstrook van de E34 Waaslandhaven naar de R2 wordt verlengd
o   De belijning aan de Thijsmanstunnel richting A12 wordt aangepast zodat het aantal rijstrookwissels verminderd

–  het aanpassen van belijningen en signalisatie op de weg en het verlengen van in- en uitvoegstroken om het weven aan op- en afritten van snelwegen te vergemakkelijken, waardoor de veiligheid en de doorstroming verbeteren

o   De A12 en de Noorderlaan in de zone Ekeren
o   De E313 tussen Wommelgem en Antwerpen
o   De Bolivartunnel onder het justitiepaleis in Antwerpen
o   Van R1 naar E19 (zuid)

– het inrichten van P&R-faciliteiten om de overstap van weg naar openbaar vervoer aan te moedigen op Linkeroever en in het noorden en oosten van Antwerpen

– het verbeteren van het fietsnetwerk door het invullen van missing links en door de kruisingen van fietsroutes met ander verkeer veiliger te maken

o   De aanleg van een fietspad langsheen de E34 in Deurne met ongelijkvloerse kruising van de Ruggeveldlaan
o   Verbeterde fietspaden en kruispuntinrichting aan de afrit Stabroek van de A12
o   Verbeterde aansluiting van de fiets-o-strade naar Essen ter hoogte van de Luchtbal
o   Ringfietspad afwerken door aanleg Singelfietspad ter hoogte van op- en afrit E313

het optimaliseren van de aansluiting van de Turnhoutsebaan in Borgerhout op de Singel voor personenwagens en fietsers, rekening houdend met de doorstroming voor het openbaar vervoer.

Werkgroep Minder Hinder
De realisatie van de maatregelen wordt opgevolgd door een werkgroep die ook de coördinatie van de minder hinder op zich neemt. Deze werkgroep komt tot stand met de participatie van het Agentschap Wegen en Verkeer, De Lijn, het Vlaams Verkeerscentrum, de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel en de stad Antwerpen. De werkgroep zal maandelijks rapporteren over de uitvoering van de maatregelen en de monitoring van de effecten.

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief en maak kans op een iPad mini

twitter