Vlaamse regering kiest voor groei Antwerpse haven

621

De Vlaamse regering heeft het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor het havengebied van Antwerpen goedgekeurd. Met die beslissing legt de regering de nieuwe grenzen vast waarbinnen de haven zich in de toekomst verder op een duurzame wijze kan ontwikkelen. Tegelijk keurde de regering een uitgebreid actieprogramma goed. Dat moet er voor zorgen dat de groei van de haven van Antwerpen samengaat met leefbare polderdorpen, een duurzame landbouw en robuuste natuur. Het GRUP wordt nu nog voor advies aan de Raad van State voorgelegd, waarna het definitief van kracht zal zijn.

De haven van Antwerpen speelt een belangrijke rol in de economische welvaart in Vlaanderen. In de Antwerpse haven werken meer dan 60.000 mensen, van wie 14.000 alleen al in de Waaslandhaven op Linkerscheldeoever. De activiteiten in de haven zorgen op andere plaatsen in Vlaanderen voor nog eens 87.000 banen. In gemeenten rond de haven – zowel op linker- als Rechterscheldeoever – loopt het aantal werknemers die in de haven werken, zelfs op van 10 tot 30 procent van de inwoners. Voor die gemeenten en voor de Vlaamse economie is de haven van levensbelang. De antwerpenontwikkelingsplannen voor de haven zijn noodzakelijk opdat de haven ook in de toekomst haar voortrekkersrol van de Vlaamse economie zou behouden en haar rol als wereldhaven handhaaft.

Perspectief
Bij de opmaak van het Strategisch Plan voor de haven van Antwerpen werden verschillende groeiscenario’s bestudeerd. Het uitgangspunt: een evenwicht tussen economische ontwikkeling, mobiliteit, leefmilieu, natuur, landbouw en leefbare polderdorpen. Na grondige studie en uitgebreid overleg in het kader van het plan-MER, koos de Vlaamse Regering in september 2009 voor het ‘maatschappelijk meest haalbare alternatief’ of MMHA. Dat groeiscenario gaat over economie en infrastructuur, maar ook over bewoning, landbouw, milieu, natuur en erfgoed. Elk van die thema’s hangt samen met ruimte, die nu wordt afgebakend in een GRUP. Hierdoor wordt het duidelijk welke bestemming elk gebied (haven, wonen, landbouw, natuur, …) heeft. Zo krijgen alle betrokkenen rechtszekerheid, ook de bedrijven die investeringen plannen in het gebied.
Het GRUP werd in de zomer van vorig jaar onderworpen aan een openbaar onderzoek. De plannen van het GRUP lagen op verschillende plaatsen ter inzage. Tijdens 2 infomarkten werden de plannen uitgebreid toegelicht. Tijdens het openbaar onderzoek zijn 178 bezwaren ingediend. De Vlaamse Regering heeft die grondig bestudeerd en waar nodig het GRUP bijgestuurd. De grote lijnen van het voorstel van GRUP bleven evenwel behouden in de definitieve beslissing van de Vlaamse Regering.

Bedankt
Havenschepen Marc Van Peel, voorzitter van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen, bedankt de Vlaamse overheid voor de goedkeuring van het ruimtelijk uitvoeringsplan dat de haven van Antwerpen afbakent. ‘Als het plan definitief van kracht is, kan er werk worden gemaakt van diverse projecten die al enkele jaren geblokkeerd zijn. Dat is alvast goed nieuws voor de investeringen bij onder meer Total, Vopak, AET, Rubis en KatoenNatie. In het afgebakende havengebied wordt er 1.000 hectare bestemd voor de Ontwikkelingszone Saeftinghe.’

Het plan
In het GRUP kiest de Vlaamse Regering voor een uitbreiding van het havengebied met ongeveer duizend hectare. Op Rechterscheldeoever wordt gekozen voor inbreiding en verdichting. Op Linkerscheldeoever wordt ook inbreiding voorzien maar is er ook plaats voor havenuitbreiding.