Vlaamse overheid geeft geen ongeoorloofde staatssteun aan havens

758

De Vlaamse overheid geeft vier Vlaamse zeehavens geen ongeoorloofde staatssteun. Volgens minister Schultz van Infrastructuur en Milieu is de financiering destijds aangemeld bij de Europese Commissie (EC) en deze zag geen problemen.

albertpvdaMinister Schultz antwoordt dit op vragen van Tweede Kamerlid Albert de Vries (PvdA) over de beslissing van Verbrugge Terminals om niet in Vlissingen-Oost maar in Zeebrugge 21,5 miljoen euro te investeren in een containerterminal. Volgens De Vries verstoort de staatssteun de concurrentieverhoudingen tussen havens ernstig.

Level playing field
De Belgische/Vlaamse overheid trekt volgens Schultz jaarlijks circa € 350 miljoen uit voor de vier Vlaamse zeehavens. ‘Ongeveer de helft daarvan is bestemd voor de instandhouding en verbetering van de maritieme toegangswegen. Ook in Nederland geschiedt de instandhouding en verbetering van de maritieme toegangswegen (openbare infrastructuur) voor rekening van de rijksoverheid. Op dit onderdeel is er sprake van het door mij gewenste level playing field in de zeehavensector. De andere helft van het Belgisch/Vlaamse overheidsbudget voor de vier Vlaamse zeehavens is bestemd voor subsidiëring van de kosten van de havenkapiteinsdienst en voor de aanleg van haveninterne infrastructuur. De Nederlandse zeehavens nemen deze kosten volledig voor eigen rekening. Hier is geen sprake van het door mij gewenste level playing field in deze sector.’

‘Beleid schiet tekort
Schultz gaat de Belgische staatssteun niet aan de orde stellen bij de Europese Commissie. ‘Feit is dat de EC het financieringsregime voor de Vlaamse zeehavens verenigbaar beoordeelt met de staatssteunregels in het EU Verdrag. In mijn ogen schiet het EU beleid – het beleid dat de lidstaten gezamenlijk met elkaar willen voeren – ter zake van bestrijding van oneerlijke concurrentie tussen zeehavens momenteel tekort. Veel lidstaten zien havenbeheer (het aanbod van haveninfrastructuur) en havendienstverlening (loodsen, slepen, afmeren, lossen/laden, bunkeren, inname afvalstoffen) nog (deels) als publieke taken die (mede) met publieke middelen mogen worden uitgevoerd. Het Nederlandse beeld van havenbeheer en havendienstverlening is een bedrijfsmatige, waarbij de gebruikers volledig en marktconform voor de kosten van de aan hen geleverde producten en diensten betalen. Blootgesteld aan de tucht van de markt en gegeven een Europees level playing field kunnen alle zeehavens hun economische potentie ten volle tot ontwikkeling brengen en optimaal bijdragen aan de gemeenschappelijke Europese economie.’

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief en maak kans op een iPad mini

twitter