Vlaamse modal shift komt op stoom

1525
‘Met De Vlaamse Waterweg nv voeren we nu al een paar jaar campagne om meer ondernemers naar het water te lokken’, zegt de Vlaamse minister van Mobiliteit Ben Weyts. ‘Deze recordcijfers tonen aan dat onze strategie vruchten afwerpt.’ (Foto N-VA)

BRUSSEL De Vlaamse binnenvaart heeft in 2017 zowel in tonnage als in aantal containers records gebroken. Steeds meer bedrijven ontdekken volgens de Vlaamse minister van Mobiliteit Ben Weyts, dat de Vlaamse waterwegen een betrouwbaar alternatief vormen voor de file. Weyts wil tegen 2030 het aandeel van de binnenvaart in het totale goederentransport hebben opgeschroefd van 15% naar 20%.

Vorig jaar werd over de waterwegen in Vlaanderen 72 miljoen ton goederen vervoerd, een stijging van 6,5% ten aanzien van 2016. Ook het containervervoer noteerde met 823.502 (+11,5%) containers een historisch record. Het vervoer van vaste brandstoffen kende met 29,5% de sterkste stijging, het vervoer van ertsen steeg 16,2%. Het aantal vervoerde bouwmaterialen (+6,5%), landbouwproducten (+9%) en meststoffen (+11%) steeg eveneens.
De stijging in het vervoer over het water is met bijna 8% het grootst op de as Antwerpen-Brussel-Charleroi. Op het Albertkanaal werd een stijging genoteerd van ruim 7% naar 39,46 miljoen ton.

‘Strategie werkt’
‘Dit is een belangrijk lichtpunt in de hele mobiliteitsdiscussie’, zegt Weyts. ‘Zelfs tijdens de meest barre weersomstandigheden van december 2017, toen vliegtuigen aan de grond bleven, vrachtwagens niet konden uitrijden en sommige treinen stil stonden, kende de binnenscheepvaart geen enkele onderbreking.’
Weyts zegt daarom enorm in te zetten op de binnenvaart. ‘Zo halen we vrachtwagens weg van de weg. Alleen al de toename van de verscheepte tonnage komt overeen met 175.815 vrachtwagens van elk 25 ton die vorig jaar verdwenen zijn van onze wegen. En er is nóg veel plaats op de watersnelweg. Tegen 2030 moet de binnenvaart instaan voor 20% van al het goederenvervoer. Met De Vlaamse Waterweg nv voeren we nu al een paar jaar campagne om meer ondernemers naar het water te lokken. Deze recordcijfers tonen aan dat onze strategie vruchten afwerpt.’

‘Uitbouw’
In de komende jaren moeten er nieuwe recordcijfers worden neergezet. ‘Het Vlaamse beleid is gericht op de verdere uitbouw van het waterwegennetwerk’, zegt ir. Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg nv. ‘Met de aanleg van nieuwe kaaimuren, de verhoging van de bruggen op het Albertkanaal, de uitbouw van de Seine-Scheldeverbinding en de modernisering van het kanaal naar Charleroi wordt er ook de komende jaren sterk geïnvesteerd in de uitbouw van het waterwegennet.’