Vlaamse havens verbijsterd over uitlatingen NMBS-topman Cornu

803

GENT – De Vlaamse havenbesturen van Antwerpen, Gent en Zeebrugge nemen met verbijstering kennis van de populistische uitlatingen van NMBS-topman Jo Cornu die vandaag in een aantal media werden gepubliceerd naar aanleiding van het nieuws dat het internationale private equity fonds Argos Soditic via een kapitaalinbreng een belang van 66,6% verwerft in spooroperator NMBS Logistics.

Vlaamse havens verbijsterd over uitlatingen NMBS-topman Jo CornuCornu noemt de houding van de Vlaamse havens, ‘die niet wilden instappen in NMBS Logistics, een schande’ en verwijt de havenbesturen dat ze door hun onduidelijke houding voor tijdsverlies hebben gezorgd. Zeer kort door de bocht, vinden de havenbesturen.

Zwarte piet

De voorbije maanden zijn er zeer intensieve gesprekken geweest tussen de Vlaamse havenbesturen en de top van de NMBS en NMBS Logistics, met de bedoeling een levensvatbare en duurzame oplossing te vinden voor de toekomst van de noodlijdende goederenspooroperator. In het belang van de besprekingen hebben de havens zich steeds van commentaar onthouden, maar het op een volstrekt unfaire manier toegespeeld krijgen van de zwarte piet, noopt tot een reactie.

Havens stellen voorwaarden

De problemen bij B-Logistics werden voelbaar vanaf de tweede helft van 2011. Verregaande en noodzakelijke herstructureringsinspanningen hadden hun effect op de dienstverlening, tot frustratie van de industrie, van het (internationaal) cliënteel en de havengemeenschap. In de eerste helft van 2013 startte de NMBS de zoektocht naar een strategische partner en/of overnemer voor B-Logistics. Nadat de piste DB Schenker begin 2014 werd verlaten, werd aan een scenario gewerkt waarin onder meer de Vlaamse havens zouden participeren in B-Logistics. Van meet af aan maakten de havens duidelijk dat een dergelijk scenario enkel kon mits er:

  • Met een stand alone scenario zou gewerkt worden
  • Een significante inbreng was van een private investeerder
  • Een geactualiseerd business plan zou worden voorgelegd
  • Een sociaal akkoord was
  • Exit mogelijkheden waren

Bovendien moest het principe van open access ten volle verzekerd blijven. Na intensief overleg verduidelijkten de Vlaamse havens in juni 2014 ten overstaan van de NMBS nogmaals de voorwaarden waaronder zij een eventuele participatie in B-Logistics zouden kunnen overwegen. Ook over de rol en het gewicht van SNCF moest duidelijkheid worden geboden.

Onduidelijke informatie

Tijdens de hele daaropvolgende periode zijn deze voorwaarden aan de NMBS voorgelegd. Onder meer op 25 september, 28 november en op 5 januari zijn er brieven gestuurd waarin nogmaals werd aangedrongen op het verkrijgen van enige feedback op deze voorwaarden. Ook tijdens de talrijke overlegmomenten werd duidelijk meegegeven dat enige reactie op deze voorwaarden een minimum was om een financiële inbreng vanwege de havens verder te concretiseren. “Hoe makkelijk sommige havens volgens Cornu dan wel kapitaal kunnen verschaffen of hoe beperkt de inbreng dan ook mocht zijn, investeringsvoorstellen worden, net zoals bij een private investeerder, aan strikte voorwaarden en beoordelingsprocedures onderworpen”, klinkt het bij de havens. Duidelijke informatie bleef echter uit “omwille van strategische redenen”. Omwille van dezelfde redenen werd overigens nooit een geactualiseerd business plan bezorgd of werd er duidelijkheid geboden omtrent het sociaal plan.

De Vlaamse havens zijn desalniettemin bijzonder tevreden dat NMBS Logistics een private speler heeft gevonden die de toekomst van de operator in Europa wil verzekeren en verder uitbouwen en kijken dan ook uit naar een constructieve samenwerking. (Bron: Haven Gent)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief