Vlaamse en Nederlandse zeehavens lanceren website ‘Duurzame Zeehavens’

711

De haven van Gent heeft samen met de werkt samen met de Vlaamse havenbesturen Antwerpen, Zeebrugge en Oostende en het Nederlandse Zeeland Seaports (de havens van Terneuzen en Vlissingen) de website ‘Duurzame Havens’ gelanceerd. Op de projectwebsite is informatie te vinden over de duurzame ontwikkeling van de zeehavens.

Vlaamse en Nederlandse zeehavens lanceren website 'Duurzame Zeehavens’Op de projectwebsite kunt u meer informatie vinden over de verschillende projectactiviteiten die worden uitgevoerd. Binnen elke projectactiviteit wordt een studie opgestart. De resultaten van de studies zullen ook worden gepubliceerd op deze website.
Er worden ook verschillende evenementen georganiseerd tijdens het twee jaar durende project. Ook deze kunt u telkens raadplegen op de website.

Kennis en ervaring
Met deze grensoverschrijdende Vlaams-Nederlandse samenwerking spelen de havens in op de maatschappelijke vraag naar een duurzamere havenontwikkeling. De havenbesturen willen kennis verwerven en ervaringen delen over de duurzame ontwikkeling van havens op het vlak van energie in al haar aspecten. De aandacht gaat hierbij naar de mogelijkheden om reststromen uit te wisselen, de gezamenlijke netaansluiting van windturbines, de ontwikkeling van duurzame en ecovriendelijke havengebouwen, het opwekken van zonne-energie op grote schaal en de haalbaarheid van een milieudatabank voor de scheepvaart. Het Havenbedrijf Gent is de projectverantwoordelijke.