Vijftien miljoen euro voor 1.250 banen in transport en logistiek

528

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid trekt vijftien miljoen euro uit voor een werkgelegenheidsplan voor transport en logistiek. De transportsector legt zelf hetzelfde bedrag bij.

De transportsector heeft het nu nog moeilijk door de crisis, maar heeft straks een tekort aan mensen doordat ze met pensioen gaan. Ook als de economie verder aantrekt zijn er snel duizenden nieuwe chauffeurs nodig. Daarom is afgesproken dat 1.250 extra jongeren worden opgeleid tot chauffeur. Daarnaast worden de kennis en vaardigheden van werkloze chauffeurs op peil gehouden, zodat zij ook meteen aan de slag kunnen als de economie weer aantrekt.

Minister Asscher onderzoekt verdringing op arbeidsmarktIn het Transportplan is afgesproken:
– extra instroom van 1.250 leerlingen door middel extra leerwerkplekken en opleiding
– 1.000 banen voor zij-instroom van werknemers uit andere sectoren en werkzoekenden
– 200 banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
– 1.300 plaatsingen van met name oudere chauffeurs en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
– De inzetbaarheid van 2.000 werkloze ex-werknemers door onderhoud vakbekwaamheid
– 1.283 praktijkopleiders bijscholen
– Scholing van 1.400 werknemers zonder startkwalificatie
– Opleidingsadviezen aan 2.000 bedrijven
– 13.000 werknemers krijgen een check op gezondheid en mobiliteit

Over de afspraken in de transport- en logistieksector zegt de minister het te waarderen dat deze bedrijven kiezen voor chauffeurs in Nederland en geen chauffeurs uit Oost-Europa halen om goedkoper uit te zijn. ‘Ik wil voorkomen dat onze chauffeurs van de weg worden gereden door werknemers uit Oost-Europa.’ (Bron: Ministerie SZW)

Volg TotaalTrans op Twitter