Vijf miljoen voor vernieuwing binnenhaven Waalwijk

785

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) stelt 5 miljoen euro beschikbaar voor de ontwikkeling van een nieuwe insteekhaven in Waalwijk. Hierdoor wordt de Waalwijkse haven toegankelijk voor het grootste type containerschepen. De financiering, afkomstig uit het resterende budget van de regeling Quick Vijf miljoen voor vernieuwing binnenhaven WaalwijkWins Binnenvaart, past in de ambitie van de minister om het landelijk netwerk van binnenhavens met containeroverslagfaciliteiten te versterken.

Minister Schultz: ‘Een stevige investering in de havens van Midden-Brabant is goed voor de bereikbaarheid van deze belangrijke regio voor grotere schepen. Het is van groot belang dat de doorstroom van goederen  vanuit Rotterdam gewaarborgd is, zeker met de verwachte groei door de aanleg van de Tweede Maasvlakte. Een slim, efficiënt en modern netwerk van waterwegen en binnenlandse havens levert een positieve bijdrage aan de economie en versterkt de logistieke sector.’

Op dit moment beschikt de regio Midden-Brabant nog niet over een haven aan een Klasse V-vaarweg, waar de grootste binnenvaartcontainerschepen kunnen overslaan. Met de investering van 5 miljoen euro kan de haven verder groeien en het hoofd bieden aan de verwachte sterke toename van de containeroverslag.  De ontwikkeling van de haven wordt breed gedragen in de logistieke regio Waalwijk-Tilburg, door zowel de verschillende overheden als het bedrijfsleven.

In 2012 heeft minister Schultz in totaal 10 miljoen euro verstrekt aan containeruitbreidingen in de gemeenten Venray, Tiel, Bergen op Zoom en Oss. Ook is in de afgelopen jaren geïnvesteerd in uitbreiding van de containerfaciliteiten in Tilburg en Oosterhout.