Vier procent meer verkeer door de Westerscheldetunnel

398

GOES – Afgelopen jaar zijn er voor het eerst in de geschiedenis meer dan zes miljoen passages door de Westerscheldetunnel geweest. In totaal werd er in 6.101.866 keer gebruik gemaakt van de tunnel. Het verkeersaanbod groeide met vier procent ten opzichte van het jaar ervoor. Dagelijks reisden gemiddeld 16.717 voertuigen via de Westerscheldetunnel.

Vier procent meer verkeer door de WesterscheldetunnelHet aantal passages groeide het meest in categorie 1, de categorie voor personenauto’s. Met 5.059.242 passages werd er in 2014 123.043 keer meer gepasseerd in die categorie dan in 2013. Procentueel gezien is dat een toename van 2,5%. Alle andere categorieën kenden afgelopen jaar een veruit grotere toename in procentuele zin.

Beschikbaarheid

De beschikbaarheid van de Westerscheldetunnel, waarbij zonder beperkingen beide buizen volledig beschikbaar waren voor het verkeer, komt over 2014 uit op 98,3%. Van alle ongeplande afsluitingen in 2014 werd 41% veroorzaakt door pechgevallen en 14% door ongevallen.

Renovatie

In de eerste maanden van 2014 is de bedieningsruimte bij het Tolplein volledig gerenoveerd.  Door deze vernieuwing is straks een gecombineerde bediening van de Westerscheldetunnel en de Sluiskiltunnel vanuit deze ruimte mogelijk. In opdracht van de Provincie Zeeland wordt het verkeers- en incidentmanagement en het beheer en onderhoud van de Sluiskiltunnel vanaf de openstelling een taak van de N.V. Westerscheldetunnel.
De wegen van de Sluiskiltunnel zijn in 2014 al aangesloten op de wegen van de Westerscheldetunnel. Het koppelen van de besturingssystemen vindt begin 2015 plaats. Samen maken de tunnels straks meer mogelijk voor de mobiliteit in de regio. (Bron: Westerscheldetunnel)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief