Vier bommen geruimd in uiterwaarden bij Deventer

507

Zondag heeft de Explosieven Opruimingsdienst van Defensie (EODD) vier bommen onschadelijk gemaakt. Het scheepvaartverkeer kon de ruimingsplek rond elf uur weer passeren.

Zondagmorgen werd een start gemaakt met het ruimen van de bommen in de uiterwaarden in aanwezigheid van onder andere de Commandant Landstrijdkrachten luitenant-generaal De Kruijf. De werkzaamheden begonnen om 8 uur en al voor 9 uur was de eerste bom veilig gesteld. Ook de overige drie bommen zijn voorspoedig ontdaan van hun ontsteking.
bommenEr zijn twee soorten bommen gevonden: Bommen die onschadelijk zijn, omdat de ontsteking niet op scherp staat en bommen die nog zouden kunnen exploderen. De eerste soort wordt opgehaald en afgevoerd. De tweede soort moet eerst onschadelijk gemaakt worden.

Minder overlast
Nu bijna alle bommen zijn opgespoord en beoordeeld op risico, wordt begonnen met het onschadelijk maken en afvoeren. Om de bommen die nog kunnen exploderen te kunnen afvoeren, moeten ze eerst worden gedemonteerd. Die fase is nu aangebroken.
Voor het ruimen is een nieuwe beschermingsconstructie ontwikkeld. Die wordt over de bom geplaatst om de omgeving te beschermen als er onverhoopt toch iets mis gaat bij het demonteren. TNO heeft deze doorgerekend en de effectafstanden bepaald. Daardoor kan de overlast sterk worden verminderd en hoeven slechts enkele omwonenden rekening te houden met de werkzaamheden. Niemand hoeft te evacueren.
Tijdens de werkzaamheden van de EODD worden de uiterwaarden en enkele straten afgezet en ligt het treinverkeer stil. Het fiets- en wandelpad over de spoorbrug is niet toegankelijk. Ook mag men niet over de IJssel varen in de buurt van de spoorbrug.

Ruimte voor de Rivier
Voor het project Ruimte voor de Rivier Deventer moet veel grond weg gegraven worden langs de IJssel. Het is bekend dat hier niet-geëxplodeerde explosieven liggen uit de Tweede Wereldoorlog. Er zijn nu veertien bommen gevonden. Explosive Clearance Group (ECG) scant nu nog de plas noordelijk van de spoorbrug. Als laatste wordt ook de waterkom bij het IJsselhotel gecontroleerd.  Mogelijk worden er nog enkele bommen gevonden.
Langs de IJssel krijgt de rivier op acht plaatsen meer ruimte. Bij Deventer worden over  een lengte van 10 kilometer in totaal zes grote nevengeulen gegraven. Deze geulen werken als ‘spitsstroken’ tijdens piekafvoeren op de rivier. Naast het vergroten van de waterveiligheid, biedt Ruimte voor de Rivier ook kansen voor natuurontwikkeling en extra recreatiemogelijkheden.

Gereserveerde dagen
De eerst volgende ruimingsdag is 24 maart. Ook zaterdag 13, zondag 21 en 28 april kunnen er nog ruimingen zijn. De EODD verwacht drie dagen nodig te hebben. Er kan niet geruimd worden met hoog water en misschien heeft de EODD meer dan drie dagen nodig. De maandag vóór een ruimingsdag wordt steeds besloten of de ruiming doorgaat.