Video vullen Deurganckdoksluis

908

ANTWERPEN – Het vullen van de nieuwe Deurganckdoksluis ligt op schema. Het Vlaamse departement en Openbare Werken zette een timelapse video van het vullen op haar website.

Om het vullen te realiseren, wordt gebruik gemaakt van een hevel waarvoor 3 leidingen (2 hevelleidingen en een pompleiding) worden geplaatst, die de verbinding maken tussen het Waaslandkanaal en de te vullen sluiskolk. Zolang het waterniveau in het Waaslandkanaal hoger staat dan in de sluis, kan de hevel blijven stromen. Bij opstarten worden vacuümpompen ingezet om water uit het kanaal op te zuigen tot op het hoogste punt. Het afwaartse gedeelte van de leiding wordt ondertussen afgesloten met een schuifafsluiter. Door het drukverschil zal vollopenwater beginnen stromen door de leiding. Zodra de stroming op gang is, vermindert de druk in het hoogste punt van de leiding. Vanaf dat moment kunnen de vacuümpompen worden uitgezet en zal het water continu blijven stromen –zonder pompactiviteit– tot dat het waterniveau aan beide kanten gelijk is. Naar schatting 80% van het te realiseren volume zal kunnen geheveld worden zonder rendementsverlies. Voor de overige 20% wordt een pomp bijgeschakeld bovenop de lopende hevels. Om voldoende hoog debiet te kunnen garanderen, worden 2 parallelle hevelsystemen aangelegd. Het gemiddelde debiet dat gegenereerd wordt door de hevel, en later aangevuld door de pomp, bedraagt ongeveer 10.000 m³ per uur. Na 7 dagen zal de sluiskolk gevuld zijn met water.

Sluisdeuren onderweg

Eind mei, begin juni zal het schip Zhen Hua 15 aankomen in de Antwerpse haven. Dat schip, geladen met vier sluisdeuren, bijhorende rolwagens, twee gemengde spoor-wegbruggen en de afsluitcaisson, is begin april in China vertrokken. Na een zeereis van 8 weken maakt het schip haar opwachting in het Deurganckdok. Het schip zal daar gedurende twee weken worden afgeladen, alvorens het in de tweede helft van juni terug richting China vertrekt. Het invaren van de sluisdeuren wordt nog een huzarenstukje, dat minstens twee weken in beslag zal nemen.

Lees ook:
Graffiti Deurganckdoksluis klaar, sluis eind april onder water
Ruim 40.000 mensen zetten voeten in Deurganckdoksluis
MSC mag in Antwerpse haven verhuizen naar Deurganckdok

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief