Binnenvaartvrouwen willen betere voorzieningen in haven Oss

669

OSS – Nadat er herhaaldelijk klachten zijn geuit door leden van VIBia omtrent de slechte omstandigheden in haven Oss, heeft de vrouwenvereniging besloten om hier mee aan de slag te gaan. De verschillende klachten zijn gebundeld in een brief aan het college van B&W in Oss waarin het college gevraagd wordt om hun standpunt hierover kenbaar te maken, maar dat is helaas tot op heden nog niet gebeurd.

VIBIA verlengt handtekeningenactie tegen abonnement huisvuil binnenvaart‘De bedrijvigheid wordt in haven Oss steeds groter, wat uiteraard een goede zaak is, maar de voorzieningen die hiervoor nodig zijn blijven achterwege, sterker nog; er is sprake van zeer veel achterstallig onderhoud wat leidt tot onpraktische, onhygiënische en zelfs gevaarlijke situaties.’

Klachten

Een greep uit de klachten:

  • Het aantal ligplaatsen is té beperkt om werkbaar te blijven, waardoor schepen die nog niet meteen hoeven te laden of lossen (maar die i.v.m. de melddatum wel in de haven moeten zijn), vrijwel onmogelijk af kunnen meren.
  • De paden zijn overgroeid, de palen ter versteviging van de fietstunnel zijn vrijwel onzichtbaar in het donker.
  • Om bij de waterlaadplaats te komen, moet men zich door hoog gras worstelen, bij Van Gansewinkel krioelt het van de ratten en zwerfkatten (wat een risico oplevert voor de schepen die diervoeders vervoeren).
  • De havenmeester is vrijwel onbereikbaar.

VIBia vindt dit onaanvaardbaar, zeker gezien het feit dat de schippers een flink bedrag aan havengeld betalen en zij hiervoor een zeer slecht onderhouden en onhygiënische haven terug krijgen, wat ook nog eens in strijd is met het havengeldbesluit. De vrouwenvereniging hoopt dan ook dat het college van B&W op zeer korte termijn reageert. (Bron: VIBia)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief