Verwijderingsbijdrage omlaag, maar zoveel mogelijk stabiel

851

De verwijderingsbijdrage voor olie- en vethoudend afval in de binnenvaart gaat in de loop van 2015 in principe omlaag. Een en ander is volgens de Conferentie van Verdragsluitende Partijen (CVP) in Straatsburg afhankelijk van financiële analyses en de wens van het bedrijfsleven om de hoogte van de bijdrage voor zover mogelijk stabiel te houden.

Verwijderingsbijdrage omlaag, maar zoveel mogelijk stabielDe binnenvaart betaalt nu 7,50 euro per 1.000 liter gebunkerde gasolie. Volgens de CVP werkt dat systeem goed. ‘Het netwerk voor de afgifte werd uitgebreid, terwijl het tarief van 7,50 euro sinds 1 januari 2011 kon worden gehandhaafd.’

Besluit in december

Hoewel rekening moet worden gehouden met een eventuele uitbreiding van het netwerk in de toekomst in functie van de behoefte van de gebruikers en er waarschijnlijk een zekere stagnatie van de verwijderingsbijdrage zal optreden, toont de financiële exploitatie een overschot dat beperkt dient te worden. ‘In het licht van deze situatie heeft de CVP besloten in de loop van 2015 in principe over te gaan tot een verlaging van de bijdrage. Hoeveel en wanneer deze in werking treedt, wordt besloten in december 2014, op voorstel van het Internationale Verevenings- en Coördinatieorgaan (IVC). Bij de herziening wordt rekening gehouden met de resultaten van aanvullende financiële analyses en de wens van het bedrijfsleven om de hoogte van de bijdrage voor zover mogelijk stabiel te houden.’ (Bron: CVP)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief