Verwachtingen voor afvoeren en neerslag zomer 2013

489

Voor de zomer van 2013 geldt dat er in het Rijnstroomgebied ten opzichte van een gemiddeld jaar een normale tot een iets kleinere kans is op watertekorten door lage rivierafvoeren. Dit komt door de dikte van het sneeuwdek in de Alpen (10 tot 40 % meer dan normaal), het peil van de stuw(meren) in Zwitserland (iets beneden normaal) en de huidige basisafvoer in Zwitserland en Zuid-Duitsland (normaal). Daarmee is de uitgangssituatie voor de Rijn iets gunstiger dan normaal. Voor de Maas is de uitgangssituatie normaal.

Volgens Koninklijke Schuttevaer geeft de experimentele seizoensverwachting van het KNMI voor de komende maanden voor de neerslag waarden rond normaal, en voor de temperatuur waarden die eerst onder normaal liggen en daarna geen indicaties geven die afwijken van de normale waarden. Alles knmioverziend begint het droogteseizoen dit jaar ongeveer als een gemiddeld jaar.
De waterbeheerders gaan binnenkort de zomerpeilen instellen. Nu hebben de waterbeheerders nog te maken met een kleine watervraag, maar deze zal snel toenemen als de temperatuur gaat stijgen. Aan deze toenemende vraag kan goed worden voldaan.

Rijn
De afvoer van de Rijn wordt in het voorjaar in grote mate bepaald door het smelten van sneeuw en gletsjers in de Alpen in combinatie met neerslag en toevoer vanuit het grondwater in het Duitse deel van het stroomgebied. Het smeltwater vanuit de Alpen stroomt via de natuurlijke meren en stuwmeren af richting Duitsland. Deze meren houden het water tijdelijk vast als een watervoorraad en hebben een dempende werking op de afvoer. Het grootste en belangrijkste meer is de Bodensee.

De afvoer bij Bazel is een goede graadmeter voor de hoeveelheid water die de Alpen via de meren verlaat. Benedenstrooms van Bazel bevinden zich het Duitse middelgebergte en kleinere stuwmeren. In tijden van droogte wordt de bijdrage van dit deel van het stroomgebied vooral bepaald door toestroming vanuit grondwater.
De afvoer van de Rijn bij de uitstroming uit de Bodensee bedraagt 820 m3/s, een gemiddelde waarde voor maart. Bij Lobith is de afvoer na een tweetal afvoergolven begin januari en begin februari 2.370 m3/s. Een voorspelling voor de komende twee weken laat zien dat de afvoer bij Lobith in de komende week zal oplopen tot iets onder de 3.000 m3/s, daarna volgt een daling richting het huidige niveau. Eind maart is een nieuwe stijging mogelijk. Het langjarige gemiddelde voor eind maart bedraagt ca. 2.700 m3/s.

Maas
De Maas is een snel reagerende regenrivier. Invloed van sneeuw op de afvoer van de rivier is er alleen in de winter. Anders dan bij de Rijn neemt de afvoer in het voorjaar niet toe door het smelten van sneeuw en gletsjers in het brongebied. Het stroomgebied van de Maas kent geen grote watervoorraden in de vorm van gletsjers en stuwmeren. Omdat het water in een groot deel van het stroomgebied snel wordt afgevoerd, kan de basisafvoer relatief klein worden in een periode zonder neerslag.
Het jaar 2013 verloopt voor de Maas met uitzondering van een tweetal afvoergolven begin januari en begin februari vrij normaal qua afvoer. In de hoge delen van de Ardennen ligt op dit moment nog 2 tot 5 cm sneeuw. De afvoer te St. Pieter is in de afgelopen week opgelopen tot ca. 400 m3/s, een iets hoger dan normaal niveau voor de tijd van het jaar. De uitgangsituatie voor het voorjaar van 2013 is gemiddeld. Op basis van de weersverwachting voor de aankomende week wordt een lichte stijging van de afvoer tot ca. 500 m3/s verwacht.