Vervuiling vrachtwagens kost jaarlijks 1,7 miljard euro

890

Vervuiling door vrachtwagens kost Nederland jaarlijks 1,7 miljard euro aan zorgkosten. Dat blijkt uit een rapport van het Europese Milieuagentschap (EEA). TLN en EVO wijzen erop dat de transportsector al jaren hard op weg is naar minder vervuiling.

EEADe totale kosten door de vervuiling van alle wegvervoer in Nederland bedraagt volgens schattingen van de EEA zo’n 3,7 miljard euro per jaar. In Europa gaan vanwege de vervuiling jaarlijks 350.000 mensen eerder dood. Ook melden mensen zich hierdoor vaker ziek. Dat kost drie miljoen extra ziektedagen.
Het EEA concludeert dat de levensverwachting van mensen stijgt als de luchtvervuiling door vrachtwagens wordt teruggedrongen.

EVO en TLN
Volgens EVO en TLN zijn vrachtauto’s sinds 1990 zo’n 90% schoner geworden, onder andere door strenge emissienormen. ‘Eind dit jaar wordt een nog strengere emissienorm verplicht (Euro 6). Daarnaast hebben milieuzones in twaalf steden geleid tot een versnelde vervanging van voertuigen. Volgend jaar worden zeer strenge toegangseisen verplicht op de Maasvlakte. De Nederlandse transportsector investeert  – ondanks de zware economische crisis –  al jaren  veel op het vlak van milieu. Al jaren behoort het Nederlandse vrachtautopark tot de schoonsten van Europa.’

Ondernemers hebben volgens de branche-organisaties de laatste twee decennia volop geïnvesteerd in steeds schonere vrachtauto’s. ‘In vijf stappen zijn de Europese emissienormen voor vrachtauto’s aangescherpt. De huidige Euro 5-norm stoot 90% minder schadelijke stoffen als stikstofoxiden (NOx) en fijnstof uit als een Euro 0 uit 1990. Eind dit jaar wordt de volgende stap naar Euro 6 gemaakt, met opnieuw een daling van 80% in de uitstoot van NOx en 50% van fijn stof.’

Gezondheidskosten
TLN en EVO wijzen er verder op dat volgens de EEA ongeveer tweederde van alle gezondheidskosten van het wegverkeer niet door vrachtauto’s wordt veroorzaakt. ‘Op basis van cijfers van het CBS is het aandeel van de vrachtauto in de totale uitstoot van NOx in Nederland 12,2%. Bij de uitstoot van fijn stof in het aandeel zelfs niet meer dan 3%. Het is dus belangrijk dat ook bij andere bronnen, waaronder andere weggebruikers, maatregelen worden genomen.’

Overigens begrijpen TLN en EVO niet waar het genoemde bedrag van 1,7 miljard aan kosten specifiek vandaan komt. De organisaties zien dit bedrag niet terug in het EEA rapport. Tevens vragen de organisaties zich af of er ook rekening is gehouden met de buitenlandse vrachtauto’s die door Nederland rijden.