Vervoerders en verladers komen met CO2-gids

399

Vervoerders en verladers komen nog voor het einde van het jaar met een gezamenlijke handleiding voor de toerekening van CO2 in wegtransport. De gids is gebaseerd op de internationale CEN-standaard 16258 en stimuleert de verdere ontwikkeling van gangbare marktinitiatieven voor de registratie van CO2. Dat meldt verladersorganisatie EVO.

Eén meetmethodiek voor CO2 -uitstoot‘Dit project geeft nader invulling aan een discussie die binnen duurzaamheidsprogramma Green Freight Europe (GFE) al langer wordt gevoerd’, vertelt directeur Peter van der Sterre van Green Freight Europe. ‘GFE biedt bedrijven een platform waarop zij op een eenduidige, vergelijkbare manier op jaarniveau de gemiddelde CO2-uitstoot per ton/km of per zending kunnen genereren. Deze publicatie geeft nader inzicht in hoe vervoerders op verder detailniveau tot een berekening kunnen komen’.

Objectieve gegevens
De digitale gids helpt bedrijven bij het verzamelen van objectieve gegevens die op gelijksoortige manieren zijn berekend. Ondernemers kunnen de verkregen informatie gebruiken voor interne reductiedoelen of voor publicatie van hun CO2-prestatie, al dan niet in samenhang met en aanvulling op gangbare initiatieven voor CO2-registratie en -reductie, zoals Green Freight Europe, Lean & Green en de CO2-Prestatieladder.

Consortium
Tal van organisaties en bedrijven zijn betrokken bij de ontwikkeling van de gids. Behalve TLN en EVO maken Green Freight Europe, Connekt/Lean & Green, Dinalog, Syntens, Panteia/NEA en CE Delft deel uit van het consortium. De Graaf Logistics uit Oosterhout treedt op als penvoerder. Daarnaast zijn diverse ondernemers uit de ledenkring van TLN, EVO en Green Freight Europe betrokken bij de ontwikkeling van de handleiding. (Bron: EVO)

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief en maak kans op een iPad mini

twitter