Vervoer van lege containers verleden tijd met online app

831

Naar schatting is 25 procent (2,5 miljoen TEU) van de containers – die per truck, spoor of binnenvaartschip worden vervoerd – leeg. Het ‘verplaatsen van lucht’ is niet alleen kostbaar en inefficiënt, maar levert ook een onnodige belasting van het milieu op. InlandLinks, het online intermodale platform van de haven van Rotterdam, heeft een applicatie ontwikkeld waardoor het vervoer van lege containers aanzienlijk wordt gereduceerd.

Dit betekent een doorbraak in efficiency en duurzaamheid voor de gehele logistieke keten. De nieuwe ‘empty depot tool’ werd vandaag op feestelijk wijze gelanceerd in aanwezigheid van Hans Smits, President Directeur van het Havenbedrijf Rotterdam, en  alle betrokken rederijen op de Kop van Zuid in Rotterdam.

Empty depot tool
De online applicatie – ‘empty depot tool’ genoemd – toont per aangesloten rederij de inlandterminals waar verladers en logistieke dienstverleners lege containers kunnen oppikken en afzetten, om deze containers vervolgens te hergebruiken voor een nieuwe lading. Het is hierdoor niet langer nodig alle lege containers standaard terug naar Rotterdam te vervoeren. Een logische keuze, temeer omdat de containers regelmatig weer leeg terugkeren naar een Vervoer van lege containers verleden tijd verlader in het achterland voor de volgende vracht. Dit bespaart een grote hoeveelheid onnodige kilometers, wat leidt tot minder kosten en een lagere CO2-uitstoot. Er is veel vertrouwen in de nieuwe applicatie, wat blijkt uit het grote aantal rederijen dat zich reeds heeft aangemeld bij het platform. Via InlandLinks geven zij verladers en expediteurs meer inzicht in hun intermodale diensten van en naar het achterland van Rotterdam. Hans Smits: ‘Door volop te investeren in de optimalisatie van de logistieke ketens versterken we onze positie als grootste haven van Europa. Het vergroten van de efficiency voor onze klanten en de hele keten is daarom een belangrijk onderdeel van onze missie. Bovendien zijn goede en betrouwbare verbindingen met ons achterland netwerk een speerpunt waarmee Rotterdam zich wereldwijd onderscheidt van andere havens. De nieuwe applicatie die InlandLinks ontwikkelde, verenigt deze twee punten op een innovatieve manier.’

Samenwerking met marktpartijen
Het in 2011 opgerichte InlandLinks platform bracht als eerste partij alle achterland terminals in Nederland, België, Duitsland en andere Europese landen in kaart op basis van diverse criteria. Eerder dit jaar werd de service verder uitgebreid met een online intermodale route planner, waarmee bezoekers de meest duurzame en efficiënte route per binnenvaart of spoor van en naar Rotterdam kunnen uitstippelen. Donald Baan, Project Manager bij InlandLinks: ‘De nieuwe applicatie is de derde grote stap in de verdere optimalisatie van de hele logistieke keten. Van het begin af aan hebben we geluisterd naar de behoefte van alle marktpartijen – variërend van verladers tot inland terminals, rederijen en logistiek dienstverleners. In samenspraak met deze partijen hebben we de empty depot tool ontwikkeld en door de goede samenwerking zijn we in staat geweest om te groeien tot een internationaal platform van dit formaat.’

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief en maak kans op een iPad mini

twitter