Vervoer gevaarlijke stoffen niet van spoor naar buis en water

607

Het vervoer van gevaarlijke stoffen kan niet worden verlegd van het spoor naar buisleiding of binnenvaart. Dat stelt TNO in een rapport dat in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu is opgesteld.

In het rapport constateert TNO dat in Nederland slechts 2% van het vervoer van gevaarlijke goederen geschiedt via het spoor, terwijl ruim 90% van dat vervoer plaatsvindt per buisleiding en binnenvaart. Na onderzoek concludeert TNO dan ook dat er op dit moment geen quick wins zijn te identificeren voor het verleggen van vervoer van gevaarlijke stoffen van het spoor naar buisleiding of de binnenvaart.

Niet te realiseren
Verlegging naar buisleiding is alleen mogelijk voor stromen met een zeer omvangrijk volume en een constante belevering over de tijd. Stromen die via het spoor worden vervoerd voldoen niet aan deze criteria.

Vervoer gevaarlijke stoffen niet van spoor naar buis en binnenvaartOok voor verlegging van het vervoer van gevaarlijke stoffen van spoor naar binnenvaart worden geen oplossingen gevonden die op korte termijn te realiseren zijn tegen lage investeringskosten. Veel van de bestemmingen die momenteel via het spoor worden ontsloten zijn niet bereikbaar via de binnenvaart. Daarnaast is gebruik van tankschepen in veel gevallen moeilijk te realiseren omdat verladers niet ingesteld zijn op het houden van grote voorraden.

Daarnaast concludeert TNO dat er twee mogelijke oplossingsrichtingen realiseerbaar lijken voor het verleggen van vervoer van gevaarlijke stoffen van het spoor naar buisleiding of de binnenvaart op middellange termijn. Het gaat daarbij om het aansluiten van productielocaties van Chemelot in Zuid-Limburg via een additionele buisleiding op de binnenvaartterminal in Stein en aansluiting van een bedrijf in Delfzijl op de binnenvaart.

De onderzoeksresultaten zijn tot stand gekomen op basis van input van de belangrijkste verladers van gevaarlijke stoffen in Nederland en een reactie hierop door de brancheorganisaties van de vervoerders.

Meenemen
De middellange termijn mogelijkheidvoor het verleggen van het vervoer van gevaarlijke stoffen van en naar het chemische complex Chemelot van de trein naar een additionele buisleiding en de binnenvaart neemt minister Schultz mee in het MIRT onderzoek goederenvervoercorridor Zuid. ‘Vanwege de private verantwoordelijkheid voor het beheer en de aanleg van buisleidingen is hierbij een belangrijke rol weggelegd voor de sector.’

Subsidie
De kans voor subsidiëring van de aanleg van buisleidingen vanuit het EU-budget voor TEN Transport is nagenoeg uitgesloten. ‘De reden hiervoor is dat deze modaliteit in de betreffende verordening niet is opgenomen. De Europese Commissie heeft dit onlangs bevestigd. Subsidiëring vanuit het budget voor TEN Energie is evenmin een optie omdat deze middelen exclusief zijn gericht op infrastructuur van openbare netten, gericht op flessenhalzen met een grensoverschrijdende dimensie. (Bron: Ministerie I&M)

Volg TotaalTrans op Twitter