Vertrouwen in doorstart Fast Flying Ferry

615

‘Voorkom het doorsnijden van de navelstreng tussen Amsterdam en Velsen’. Dat is de boodschap die vertegenwoordigers van 15 organisaties meegeven aan de provincie Noord-Holland. Aanleiding is het besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland om de draagvleugelbootverbinding, ook wel Fast Flying Ferry genoemd, met ingang van 1 januari 2014 om financieel-economische redenen te stoppen.

Vertrouwen in doorstart Fast Flying FerryOm de draagvleugelboot in de vaart te houden is op initiatief van de gemeente Velsen overleg gevoerd tussen de gemeenten Velsen en Zaanstad, Haven Ondernemersvereniging IJmond (HOV IJmond), Havenbedrijf Amsterdam, Holiday Inn IJmuiden, Iskes Towage en Salvage, Connexxion Water, KVSA, Maritiem College Velsen, MKB IJmond, Nova College Maritieme Academie, ROVER Haarlem en omstreken, Stichting IJmond Bereikbaar, het Technisch College Velsen en de initiatiefnemer van de petitie tegen het opheffen van de draagvleugelboot. Daarnaast hebben ook de ANWB, ATCB en de gemeente Beverwijk aangegeven mee te willen denken over hoe de bootverbinding te behouden.

De conclusie van de bijeenkomst was dat te snel voorbij gegaan is aan heldere argumenten en alternatieven om deze unieke bootverbinding in de vaart te houden. Daarnaast is het besef dat als deze verbinding doorbroken wordt, de kans zeer klein dat dit ooit nog een vervolg krijgt.

Belangrijke onderdelen zijn nu nog sterk onderbelicht zoals de relatie met de groei van het aantal cruiseschepen in zowel Amsterdam als Velsen, de belangrijke relatie tussen Amsterdam en Velsen voor technisch en maritiem onderwijs, het milieuaspect,de kosten van infrastructuur en de mogelijkheid van tussenstops.

Daarbij is natuurlijk ook gekeken naar de mogelijkheden om de kosten van de bootverbinding te verminderen en de inkomsten te verhogen. Gezien de kennis en ervaring van aanwezigen op het gebied van maritiem, marketing en toerisme is er vertrouwen dat er creatieve oplossingen mogelijk zijn. De verwachting is dat medio mei 2013 een overzicht van argumenten kansen en mogelijkheden gepresenteerd wordt.

Via Petities.nl zijn 4273 ondertekeningen geregistreerd. De Facebookpagina; ‘De Fast Flying Ferry moet blijven’ telt momenteel reeds 896 likes/leden.