Vertragingsschade Franse wegblokkades, wie betaalt?

1116

De Franse boeren zijn verongelijkt omdat de miljarden aan subsidiestromen van de EU zijn teruggeschroefd, waardoor er een meer marktconforme prijs tot stand komt voor hun melk en vlees. Om hun ongenoegen kenbaar te maken werpen zij wegblokkades op waarmee zij de transportsector zwaar duperen. Transport en Logistiek Nederland (TLN) heeft berekend dat de schade voor de Nederlandse transportsector ruim 4 miljoen per dag bedraagt.

ottolenselinktimesnew2Dan rijst de vervoersrechtelijke vraag: wie draait er op voor de schade van de wegblokkades. Het CMR-verdrag is van toepassing op het internationaal vervoer van goederen over de weg. De hoofdregel luidt dat de (weg)vervoerder aansprakelijk is jegens zijn opdrachtgever voor een vertraging van de af te leveren goederen.

Aan deze aansprakelijkheid kan een vervoerder ontsnappen als hij zich terecht beroept op overmacht, bestaande uit “omstandigheden die de vervoerder niet heeft kunnen vermijden en waarvan hij de gevolgen niet heeft kunnen verhinderen” (art. 17 lid 2 CMR).

Bij een tijdig beroep van de opdrachtgever van de vertragingsschade kan de transporteur zich mogelijk verweren met een beroep op overmacht, verband houdende met de wegblokkades.

De Rechter die de claim zal beoordelen zal bij zijn afweging rekening houden met de voorzienbaarheid voor de vervoerder van de wegblokkades en de verkeersopstoppingen, de bekendheid van de chauffeur met de afsluitingen ten tijde van de rit en de maatregelen die de vervoerder heeft getroffen om vertraging te voorkomen, bijvoorbeeld door het volgen van een alternatieve route, die zouden hebben geleid tot minder of geen vertraging.

Het zal van de invulling van deze feiten en omstandigheden afhangen of een wegvervoerder zich met succes kan beroepen op overmacht jegens zijn opdrachtgever.

Voor meer informatie over vertragingsschade en andere juridische onderwerpen waar u als transportondernemer mee te maken kunt krijgen, kunt u contact opnemen met mr. Otto Lenselink (olenselink@buntsma.nl).

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief