‘Vertraging verruimen Twentekanalen is niet te voorkomen’

635
Volgens de minister is bij de verdere uitwerking van de aanbesteding voor de verruiming duidelijk geworden dat er teveel risico’s en onzekerheden waren omtrent de grondwaterbeheersing tijdens en na de uitvoering van het project. (Foto ministerie I&W)

DEN HAAG De vertraging in het verruimen van de Twentekanalen is niet te voorkomen. Wel wil minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat kijken hoe ze de voorspelde vertraging van 1,5 jaar omlaag kan brengen. Ze antwoordt dat op vragen van de Tweede Kamerleden Han ten Broeke en Remco Dijkstra van de VVD.

Volgens de minister is bij de verdere uitwerking van de aanbesteding voor de verruiming duidelijk geworden dat er teveel risico’s en onzekerheden waren omtrent de grondwaterbeheersing tijdens en na de uitvoering van het project. ‘Op dit moment is er al sprake van het optreden van kwelwater, daarnaast bestaat ook het risico van infiltratie naar het kanaal toe, met als gevolg verdroging. Gezien de ervaringen uit het verleden met grondwaterbeheersing bij kanalenprojecten gaf dit onvoldoende aanknopingspunten en zekerheden om met de aanbesteding door te gaan. Hierop is de aanbesteding in de huidige vorm ingetrokken.’

Maatwerk
De minister geeft aan zich te realiseren dat de regio een groot belang heeft bij de verruiming van de Twentekanalen, en dat ze net als de bestuurders en ondernemers in de regio de tweede fase van de verruiming Twentekanalen zo snel mogelijk wil realiseren. Maar als gevolg van de ingetrokken aanbesteding is het volgens Van Nieuwenhuizen niet mogelijk vertraging te voorkomen. Wel wil ze parallel aan het opstellen van het nieuwe contract met de regio onderzoeken waar mogelijke knelpunten zijn. ‘Waar mogelijk passen we maatwerk toe. Zo zal er bijvoorbeeld onderzocht worden of met verkeersmaatregelen al eerder beperkt met schepen met vaarklasse Va gevaren kan worden. Ook wordt onderzocht of en met welke middelen een versnelling van werkzaamheden mogelijk is.’