Verstekelingenprobleem vraagt om drastische maatregelen

540

CALAIS – Het verstekelingenprobleem in Calais vraagt volgens Europarlementariër Dennis de Jong (SP) om drastische maatregelen. Vrijdag bezocht De Jong samen met Bart Linssen van de eurofractie het eurotunnel complex in Calais.

calais1‘Hoewel de situatie in Calais alarmerend is, worden er bij de eurotunnel voor vrachtwagens nieuwe voorzieningen gebouwd, waardoor chauffeurs er vanaf eind dit jaar kunnen rekenen op een 100% (vrijwillige) controle aan de Franse zijde. Daarmee zouden ze bij aankomst in de Britse zone gevrijwaard moeten zijn van verstekelingen en de daarmee samenhangende boetes.’

Op de schop

De situatie in de zeehaven van Calais is volgens De Jong echter nog lang niet zover. ‘Er is duidelijk sprake van een waterbedeffect: wordt het op de ene verbinding moeilijker, dan wijken de migranten uit naar andere verbindingen. Ook in Nederland komt er, bijvoorbeeld in Hoek van Holland, meer druk. Hoewel op korte termijn betere (vrijwillige) controles vóór het passeren van de grens kunnen helpen, is het duidelijk dat het structurele probleem van illegale migratie naar Engeland moet worden aangepakt. Daarvoor is het nodig om het hele Europese asiel- en migratiebeleid op de schop te nemen.’

Ondoenlijk

Het bezoek was samen met het vakblad Truckstar georganiseerd naar aanleiding van klachten van Nederlandse vrachtwagenchauffeurs. ‘Zij proberen op alle mogelijke manieren tegen te gaan dat migranten zich in hun wagen verstoppen om zo illegaal naar Engeland te kunnen reizen, maar het is ondoenlijk om dit helemaal te voorkomen. Ze klagen daarbij over onvoldoende medewerking van de Franse autoriteiten. Bovendien zijn de Britten er als de kippen bij om alle chauffeurs een boete op te leggen, als er ondanks alles toch nog één of meer verstekelingen worden aangetroffen.’

calais3Files

Omdat er net de dag tevoren een flinke brand was geweest in de tunnel, en er daardoor een deel van de tunnelbuis was afgezet, kon De Jong met eigen ogen de lange files zien vóór de ingang van de terminal. ‘Files zijn goed voor migranten: terwijl de meeste vrachtwagens juist proberen te voorkomen om vóór de beveiligde zone te stoppen, kun je niet anders, als er lange files staan. We zagen dat op klaarlichte dag veel migranten over de weg lopen op zoek naar een vrachtwagen waar ze in kunnen klimmen. Het afgelopen jaar zijn de confrontaties tussen chauffeurs en migranten enorm toegenomen: de migranten zijn agressiever geworden en de chauffeurs gebruiken zelf ook vaker geweld.’

Vrieskou

De Jong spreekt van een humanitaire noodsituatie. ‘We zagen de kampementen van migranten die in de vrieskoude in een eenpersoonstentje slapen. Het zijn mensen die vaak al de barre tocht over de Middellandse Zee achter zich hebben en voor wie de overtocht naar Engeland een peulenschilletje is. Toch blijft het angstaanjagend, als je ziet dat mensen zich hangend in het onderstel van de wagen laten vervoeren, of zich in koelwagens verstoppen. We kregen geen cijfers over het aantal ongevallen, maar een peulenschil is de overtocht absoluut niet.
Eigenlijk kent Calais alleen maar verliezers: chauffeurs die ondanks alle inspanningen, toch een boete krijgen opgelegd. Migranten die hun levens op het spel zetten op zoek naar een beter bestaan. En autoriteiten die zich zelf ook machteloos voelen.’

Fundamenteel

Op langere termijn moeten er volgens De Jong fundamentelere oplossingen komen. ‘Dit jaar gaat het Europees Parlement zich intensief bezighouden met het functioneren van het Europese asielsysteem, met name waar het gaat om de uit de hand gelopen situatie aan de Middellandse Zee. Daar ligt de bron van het probleem: een land als Italië probeert te voorkomen dat het zelf asielverzoeken moet behandelen en bevordert illegale doorreis van asielzoekers naar andere lidstaten. In Frankrijk wordt het eveneens moeilijk gemaakt een asielverzoek in te dienen en duurt het erg lang, voordat asielverzoeken zijn behandeld. Juist daarom willen veel mensen doorreizen naar het VK, dat bekend staat om kortere asielprocedures.’

Niet de dupe

Alleen een alomvattende aanpak kan wat betreft De Jong een oplossing bieden voor de humanitaire noodsituatie in Calais en andere havensteden. ‘Zo’n aanpak gaat nog wel enige tijd in beslag nemen. Tot die tijd moet er in ieder geval gezorgd worden voor goede vrijwillige controles en een herziening van het huidige boetebeleid van de Britten. De SP-eurofractie zal hier snel vragen over stellen en hier zowel met de Europese Commissie als met de betrokken regeringen contact over opnemen. We laten onze chauffeurs niet de dupe worden van falend beleid.’ (Bron: Dennis de Jong)

Meer nieuws over de verstekelingenproblematiek:
‘Zes keer illegalen aan boord kostte zo’n 150.000 euro’
Teeven aan de slag met de verstekelingenproblematiek
Verstekelingenprobleem breidt zich uit naar België en Nederland

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief