Verstekelingenprobleem breidt zich uit naar België en Nederland

534

CALAIS – Nederlandse vervoerders die op Groot-Brittannië rijden, maken steeds vaker mee dat verstekelingen zich in of onder hun vrachtauto schuilhouden om de oversteek te maken. TLN vindt het zeer verontrustend dat deze vluchtelingenproblematiek zich nu ook uitbreidt naar zeehavens in België en Nederland en stuurde staatssecretaris Fred Teeven een brandbrief om deze problematiek in Brussel aan de orde te stellen.

‘Vrachtwagenchauffeurs waakzaam op weg naar Calais’Het probleem met de verstekelingen speelt al jaren, met name in het Franse Calais. ‘De problemen in Calais nemen alleen maar toe. Chauffeurs en ondernemers doen er alles aan om te voorkomen dat vluchtelingen zich verschansen in hun voertuig. Zij nemen allerlei preventieve maatregelen, zoals het niet meer stoppen binnen een straal van 150 kilometer van Calais en het in detail volgen van de Code of Conduct, een verzameling maatregelen om verstekelingen in een voertuig te voorkomen.’

Niets doen

De Franse en Britse overheid doen volgens TLN echter nauwelijks iets om deze problemen tegen te gaan. ‘Bovendien schuiven ze alle verantwoordelijkheid af op de vervoerders. De bewijslast om onschuld te bewijzen, ligt altijd voor de volle 100 procent bij de chauffeur. Op deze manier ontstaat voor de transportsector een onwerkbare situatie. TLN krijgt steeds meer berichten dat de situatie in Calais volledig uit de hand loopt. Het is letterlijk dweilen met de kraan open. Bovendien is het verontrustend dat Belgische havens, maar bijvoorbeeld ook de haven van Hoek van Holland, steeds vaker te maken krijgen met de verstekelingenproblematiek.’

Opeenstapeling schade

Op dit moment krijgen chauffeur en transportondernemer een boete van 2.000 pond per verstekeling. Bovendien is er in dergelijke gevallen sprake van vertragingsschade en schade aan lading en voertuig. Dit kan weer leiden tot problemen met opdrachtgevers. Maar minstens zo erg is dat een chauffeur altijd primair als verantwoordelijke en daarmee verdachte wordt gezien.

Politieke actie

Overheid en politiek kunnen wat betreft TLN hun ogen niet sluiten voor deze steeds groter wordende problematiek. ‘Het probleem wordt binnen de Europese Unie door de betrokken landen op elkaar afgeschoven. Het is daarom noodzakelijk om in Europees verband een gemeenschappelijk beleid te formuleren. Hierover wil TLN graag van gedachten wisselen met het kabinet.’ (Bron: TLN)

Lees ook:
‘Vrachtwagenchauffeurs waakzaam op weg naar Calais’

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief