Versobering bediening bruggen en sluizen per 1 januari 2015

680

UTRECHT – Per 1 januari 2015 versobert Rijkswaterstaat de bediening op verschillende bruggen en sluizen in Nederland. Hiermee vult Rijkswaterstaat de taakstelling in die in het regeerakkoord is afgesproken. Om de overlast voor de beroepsvaart en de recreatievaart zoveel mogelijk te beperken is samen met bedrijven, de scheepvaartsector en provincies gekeken naar de minst ingrijpende oplossingen per regio.

Versobering bediening bruggen en sluizen per 1 januari 2015De bediening verandert op verschillende manieren. Voor sommige sluizen en bruggen geldt dat de bedieningstijden worden ingekort. Er is dan minder of geen bediening meer in rustige perioden. Op enkele bedieningscentrales wordt voortaan met minder sluismeesters gewerkt, waardoor er minder bruggen of sluizen tegelijk bediend kunnen worden. In andere gevallen gaat Rijkswaterstaat de sluis op aanvraag bedienen, waarbij de sluismeester op afroep beschikbaar is of tussen één of meerdere sluizen pendelt. Een schipper moet zijn doorvaart dan van te voren aanvragen. Voor de scheepvaart betekenen de versoberingsmaatregelen dat de kans op wachttijden groter is.

Overleg

De aanpassingen gelden voor een aantal bruggen en sluizen over heel Nederland. Rijkswaterstaat heeft in de zomer van 2013 met de diverse belanghebbenden in de regio overleg gevoerd over de versobering van de bediening. Er is gestreefd de effecten voor de scheepvaart en de omgeving zo beperkt mogelijk te houden door meer vraaggestuurd te werken, de bediening aan te passen op het scheepsaanbod en door financiële bijdragen voor aanvullende service door Provincies. De maatregelen zijn ook besproken met de landelijke vertegenwoordigers van de verladers, beroeps- en recreatievaart.
De belangrijke doorgaande vaarwegen worden zoveel mogelijk ontzien. (Bron: RWS)

Nu ook vacatures op TotaalTrans. Plaats een vacature of bekijk ze nu!

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief