Verslag van een actievoerende binnenschipper op de Volkerak

857

Bas Hoogendoorn van het motorschip Amoureus kwam dinsdag aan bij de Volkeraksluizen en nam voor onbepaalde tijd zijn plaatsje in. Hij doet verslag van een ‘bijzondere dag’. ‘Omdat we van mening zijn dat het zo niet langer verder kan in de binnenvaart’, vindt hij. ‘Iedereen is het erover eens dat er iets moet veranderen, en ook iedereen vindt dat het op een andere manier moet gebeuren. Lastig, maar uitvoerbaar. Dat heb ik vandaag gezien.’

‘Kosten inzamelen huisvuil binnenvaart onacceptabel’‘Vanmiddag met een groepje schippers die aan de Volkerak liggen naar Antwerpen gereden waar we al snel in het Straatsburgdok aan de praat raakten over hetgeen er nu wel en niet al gebeurd was en zou zijn. Er zijn erge dingen gebeurd, wat ik verafschuw, en gezegd in delen van België wat naar mijn idee niet goed te praten is, maar zo blijken van een aantal gebeurtenissen ook werkelijk weer van een mug een olifant te zijn gemaakt. Ik voelde mij als (bijna) eenzame Hollander erg welkom daar.’

‘Begin van de avond kwam Laurent Bijl samen met zijn mannen terug uit Brussel waar vandaag een heuse grote doorbraak behaald is. De crisis wordt officieel afgeroepen, en er wordt naar ze geluisterd. Alle punten van aandacht worden ter discussie gebracht blijkt uit hun verhaal. De deuren staan werkelijk wagenwijd open waardoor je echt gaat denken…”hoe kan dit nou mogelijk zijn in zo’n korte tijd”.

‘De mogelijkheden die geboden worden zijn enorm, maar hebben ook draagkracht nodig van de Nederlanders, welke naar mijn eigen beleving heel moeilijk te overtuigen zijn van het feit dat dit de kering van het tij kan zijn wat we als binnenvaart nodig hebben. Laten we aub nu verstandig zijn, proberen de negatieve kanten achter ons te laten evenals het verleden waar dingen fout zijn gegaan tussen de beide nationaliteiten. Laten we aub stoppen naar elkaar te wijzen, en laten we aub beseffen dat dit echt een grote positieve verandering kan worden. Ik heb er persoonlijk bijgestaan en geluisterd, gevoeld en geproefd wat er leeft. En dat gevoel was zo goed, dat ik er voor de volle 100% in geloof.
Ik voelde mij helaas, samen met de schippers van ms Destinatie, zo verdomde alleen daar als Nederlander. Met gemengde gevoelens ging ik heen, maar ben er met een super gevoel vandaan gekomen.’

Ik hoop dat dit een ieder toch nog eens aan het denken zet en serieus gaat overwegen om zich bij ons aan te sluiten in de Volkerak waar zeker geen vernielingen plaats vinden en gaan plaats vinden (evenals in het Straatsburgdok in Antwerpen).’