Certificering van ophoogzand per 1 juli verplicht voor depots

482

Op- en overslagdepots voor ophoogzand in Nederland moeten zich nog voor 1 juli 2014 laten certificeren. De Inspectie Leefomgeving & Transport wil zo bereiken dat de bedrijven de herkomst en kwaliteit van het zand kunnen aantonen. ILT ziet verplichte certificering van bedrijven en producten als de weg daarheen.

De certificering van depots vloeit voort uit de herziening van de beoordelingsrichtlijn voor zand uit dynamische wingebieden, die sinds 1 januari van kracht is. De Nederlandse Vereniging van Zandwinners (NVZ) heeft die richtlijn op last van de inspectiedienst laten opstellen.

Traceerbaar
Depothouders moeten zich nu certificeren zodat het zand met een erkende kwaliteitsverklaring kan worden uitgeleverd. Transporteurs die het zand naar de aannemer of bouwlocatie Verplichte certificering ophoogzandbrengen kunnen het certificaatnummer op de vrachtbon zetten, zodat de partij zand langs de hele keten traceerbaar wordt.

In plaats van de drie certificaten voor zoet, zout en ontzilt zand in de oude situatie zijn er voortaan vijf verschillende certificaten: Niveau I voor zout zand afkomstig uit maritieme wingebieden, Niveau II voor zout zand geleverd uit een vaste op- en overslaglocatie, Niveau III voor ontzilt zand, Niveau IV voor zoet of ontzilt zand geleverd uit een vaste op- en overslaglocatie en Niveau V voor zoet zand uit niet-maritieme wingebieden. Verder is de controle op de resultaten van het ontziltingsproces aan de hand van monsters verbeterd en vastgelegd in de certificaten.

Papierwinkel
De NVZ is niet blij met de afgedwongen certificering en spreekt van een bureaucratische maatregel. ‘Aan het materiaal verandert weinig. Alleen de papierwinkel wordt groter’, zegt directeur Cees van Putten van de NVZ. Volgens hem hebben veel depots nog geen actie ondernomen. ‘Toch moeten alle partijen die ophoogzand op- en overslaan of vervoeren voor 1 juli voldoen aan de nieuwe regels.’

NVZ
De NVZ is een vereniging van ondernemers die voornamelijk met winzuigers ophoogzand winnen in de Noord- en Waddenzee, de grote rivieren en rivierdelta’s, het IJsselmeer, het Markermeer en de Randmeren. Jaarlijks winnen de bedrijven ongeveer dertig miljoen kubieke meter ophoogzand dat onder meer gebruikt wordt in de woningbouw, de aanleg van industrieterreinen, wegen, spoorwegen en dijken. (Bron: NVZ)

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief van TotaalTrans

Volg TotaalTrans op Twitter