Verliezen Ballast Nedam lopen verder op

556

Ballast Nedam heeft de verliezen in het derde kwartaal 2014 verder zien oplopen. De marktomstandigheden bleven in het derde kwartaal onverminderd slecht. De concurrentie bleef dan ook groot en de prijzen verbeterden daardoor niet.

Verliezen Ballast Nedam lopen verder opBallast Nedam behaalde een iets lagere omzet dan over het derde kwartaal van 2013, met name door de teruglopende omzet in Infrastructuur. In tegenstelling tot het eerste halfjaar heeft Ballast Nedam in het derde kwartaal wel een aantal grote projecten verworven op de binnenlandse markt.

A15

Op het resultaat drukten met name de verder oplopende verliezen op het project A15 Maasvlakte – Vaanplein, die werden veroorzaakt door aanzienlijke additionele kostenoverschrijdingen. Tevens werden tegenvallende projectresultaten behaald bij de divisie Infrastructuur. In de nichemarkt offshore en bij een aantal grote complexe bouwprojecten werden goede resultaten behaald. De bedrijven uit de divisie Specialismen & Toelevering leverden eveneens een goede bijdrage, vooral door de doorgevoerde reorganisaties en kostenreducties.

Op 6 oktober heeft Ballast Nedam bekend gemaakt op grond van zijn aandeel van 40% in het project A15 Maasvlakte – Vaanplein een bedrag van circa € 100 miljoen als verlies te moeten nemen en dit te moeten voorfinancieren in afwachting van de uitkomst van de contractueel vastgelegde procedure van geschillenbeslechting. Ballast Nedam verwacht dat de kostenoverschrijdingen in het laatste kwartaal verder oplopen. Zolang er geen duidelijkheid bestaat over de afhandeling van de door A-Lanes A15 ingediende claims kan Ballast Nedam geen uitspraken doen over de precieze hoogte van het verlies na verrekening van de claims.

Minder orders

De orderportefeuille daalde in het derde kwartaal van € 1.188 miljoen in het eerste halfjaar tot € 1.059 miljoen. In de orderportefeuille opgenomen is het project N31 Traverse Harlingen voor de verbreding van de N31 naar twee keer twee rijstroken over een lengte van circa 3 km. De totale waarde van het design & construct contract met Rijkswaterstaat bedraagt circa € 84 miljoen. Het offshore windproject Amrumbank met een contractwaarde van circa € 15 miljoen is in het derde kwartaal gerealiseerd. De bouw van het Windmolenpark Westermeerwind is in augustus van start gegaan. Ballast Nedam zal de funderingen voor de 48 windturbines ontwerpen, leveren en installeren. De gezamenlijke contractwaarde voor het consortium met Mammoet bedraagt circa € 52 miljoen. (Bron: Ballast Nedam)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief