Verlenging kade AMP Terminal Zeebrugge

865

Verlenging kade AMP Terminal ZeebruggeAan het Albert II-dok in de haven van Zeebrugge zijn de eerste werkzaamheden voor de verlenging van de bestaande zuidelijke kaaimuur aan de terminal van APMT afgerond. De verlenging van de kaaimuur is de eerste fase. In een volgende fase wordt de nieuwe kaaimuur vrij gebaggerd. Daarna start nog de verdieping van het eerste deel kaaimuur aan de AMP Terminal.

Met de werken in het Albert II-dok investeert Port of Zeebrugge in haar maritieme toegankelijkheid en een uitbreiding van de capaciteit. ‘De schaalvergroting in de scheepvaart en de steeds groter wordende containerschepen stellen grote eisen aan havens en terminals qua diepgang en manoeuvreerruimte. De maritieme toegang is een speerpunt in de containerstrategie van Port of Zeebrugge en die moet veilig gesteld worden voor de toekomst. De steun van de Vlaamse overheid onderschrijft het belang van de positie van Zeebrugge als diepwaterhaven binnen de Vlaamse containerstrategie.’