Verlenging Beatrixhaven Groningen Seaports tot 1.150 meter

502

Aannemerscombinatie Liebregts-Van den Herik is begonnen met de graafwerkzaamheden van het laatste gedeelte van de Beatrixhaven van Groningen Seaports. De verlenging van de kade aan de zuidzijde is inmiddels afgerond en om deze kade toegankelijk te maken voor de schepen wordt de grond voor de kade nu weggegraven.

Verlenging Beatrixhaven Groningen SeaportsDe circa één miljoen kubieke meter grond die hierbij vrijkomt, wordt gebruikt om de omliggende terreinen op te hogen. Tevens brengt de aannemerscombinatie de taludbekleding en de bodembestorting aan. Na voltooiing van de werkzaamheden eind van dit jaar is de Beatrixhaven dan 1.150 meter lang.

Westelijke kade
Verder heeft Groningen Seaports de bouw van de westelijke kade gegund en in voorbereiding. Naar verwachting begint aannemer De Klerk eind april met de bouwwerkzaamheden. De werkzaamheden bestaan uit het maken van 220 meter kade met daarachter een ontlastvloer en bijbehorende infra als bestrating en waterleiding. Deze kade is ontworpen voor hoge belastingen (30 ton per vierkante meter), zoals die momenteel gebruikelijk zijn in de offshore windturbinebouw en zal tevens geschikt zijn voor de grote hefeilanden die regelmatig in de Eemshaven liggen.

De werkzaamheden aan de uitbreiding van de Beatrixhaven nemen nog het hele jaar in beslag nemen. De verwachte oplevering is begin 2015. (Bron: Groningen Seaports)

Volg TotaalTrans op Twitter