Verladers willen meer geld voor infrastructuur

882

DEN HAAG EVO en Fenedex hebben Tweede Kamerleden vandaag gewezen op de 1,1 miljard euro aan schade die het bedrijfsleven lijdt door files. Volgens adjunct-directeur Joost Sitskoorn is het van het grootste belang dat Tweede Kamerleden dit en een volgend kabinet ertoe aanzet méér geld te investeren in infrastructuur en bereikbaarheid.

Tweede Kamer neemt motie overbodige CCR-eisen aanIn reactie op de petitie zegt VVD-Kamerlid Barbara Visser de lijn van EVO Fenedex te erkennen: ‘De economie trekt aan, dus files nemen toe! Dus investeren in meer en slim asfalt is hard nodig.’ CDA-er Martijn van Helvert is kritisch. ‘Het erge is dat deze stijging geen verrassing is. Dit kabinet heeft 8 miljard bezuinigd op infrastructuur. Als het kabinet andere keuzen had gemaakt, hadden we nu goede infra én meer banen gehad.’ PvdA-er Duco Hoogland laat weten dat het wat hem betreft tijd is voor beprijzen in mobiliteit. ‘Dat is de meest effectieve manier om files te bestrijden.’

Verkeersinfarct
D66 vreest een verkeersinfarct als er niets gedaan wordt aan de files. De partij pleit voor betalen naar gebruik. Tweede Kamerlid Salima Belhaj: ‘Als er ergens een knelpunt is dat kan worden aangepakt door een stuk weg aan te leggen, dan kan dat. Maar om de files echt aan te pakken, moet er worden betaald naar gebruik. Het bezit van de auto kan dan goedkoper worden gemaakt, door bijvoorbeeld de wegenbelasting en de aankoopbelasting te verlagen.’