Verladers: ‘Overheid moet zorgen voor betrouwbare infrastructuur, niet de bedrijven’

769

Om de bedieningstijden van bruggen en sluizen op peil te houden, wil minister Schultz dat provincies en bedrijven mee gaan betalen. Verladersorganisatie EVO vindt niet dat de minister de rekening daarvoor neer kan leggen bij de bedrijven. ‘De overheid moet haar verantwoordelijkheid nemen en zorgen voor een betrouwbare infrastructuur.’

Verladers:  ‘Overheid moet zorgen voor betrouwbare infrastructuur, niet de bedrijven’EVO vindt het verstandig dat wordt gekeken naar de bediening van de sluizen, zodat de schade voor het bedrijfsleven zoveel mogelijk beperkt blijft. Toch blijft de verladersorganisatie benadrukken dat de bezuinigingen nauwelijks iets oplevert.
‘Het kabinet wil bezuinigen op het aantal uren waarop sluizen en bruggen bediend worden. Daarbij gaat het om veertig fulltime banen – wat twee miljoen euro moet opleveren. Door de bezuiniging wordt de bedieningscapaciteit van sluizen op sommige plekken met 45% gekort.’

Afhankelijk
Bedrijven die voor hun bevoorrading en afzet afhankelijk van de binnenvaart zijn, krijgen volgens de verladers te maken met vertragingen en dus hogere kosten. ‘Dat zorgt voor een verslechtering van hun concurrentiepositie en een slechter vestigingsklimaat voor Nederland. Dat kost veel meer dan de twee miljoen die de maatregel lijkt op te leveren.’

Meer over openingstijden van sluizen en bruggen in de binnenvaart:
Minister houdt vast aan inkrimpen bedieningstijden bruggen en sluizen
PvdA: ‘Bezuinigingen binnenvaart moeten andere invulling krijgen’
D66: ‘Kabinet laat binnenvaart kopje-onder gaan’
Bezuiniging bedieningstijden kost in Twente 500 arbeidsplaatsen
EVO: ‘Sluisbeleid kabinet snijdt geen hout’
VVD: ‘Geld vrijmaken voor 24-uursbediening Maasroute’
NVB uit in brief aan minister zorgen over bezuinigingen Rijkswaterstaat
Annemarie Jorritsma: ‘Appeltje te schillen met minister’