Verladers hebben genoeg van trucjes als ‘super slow steaming’

651

Verladers vinden dat rederijen de overcapaciteit in de containerlijnvaart ten onrechte aangrijpen om in plaats van ‘slow steaming’, aan ‘super slow steaming’ te doen. Verladersorganisatie EVO vindt dat de belangen van verladers hierbij volstrekt worden genegeerd.

Verladers hebben genoeg van trucjes als ‘super slow steaming’‘Al enige jaren kampt de containerlijnvaart met een enorme overcapaciteit, grotendeels veroorzaakt door de aanhoudende bouw van nieuwe, grotere schepen’, schrijft EVO. ‘Rederijen houden de overcapaciteit op deze manier zelf in stand. Om de overcapaciteit te bestrijden halen rederijen allerlei trucs uit om de vervoersprijzen per container op te drijven – bijvoorbeeld door langzamer te varen (‘slow steaming’).

Super slow steaming
Omdat de overcapaciteit toch aanhoudt, nemen rederijen extra maatregelen. ‘Uit recent onderzoek van onderzoeksbureau Drewry blijkt dat rederijen nu overgaan tot ‘super slow steaming’. Door nog langzamer te varen kunnen rederijen meer brandstofkosten besparen en meer schepen inzetten op dezelfde lijndienst. Maar door deze langere doorvoertijden kunnen verladers wel eens overstappen op alternatieven, zoals spoor- of luchtvervoer.

Vaartijd
Volgens EVO neemt de vaartijd door ‘super slow steaming’ substantieel toe. De vaartijd van Rotterdam naar Shanghai bedraagt, mede dankzij ‘slow steaming’, inmiddels ongeveer 38 dagen. Door ‘super slow steaming’ neemt de vaartijd met nog eens vijf dagen toe, met als gevolg dat de kosten voor verladers verder stijgen.’

EVO vindt dat containerlijnvaartrederijen over dit onderwerp in gesprek moeten treden met verladers en expediteurs, bij voorkeur tijdens contractonderhandelingen.