Verladers hebben geen geld voor vergroenen van de binnenvaart

673

Het vergroenen van de binnenvaart is erg lastig. Beleidsadviseur Laurie d’Hont van verladersorganisatie EVO stelt in een blog dat het wegvervoer steeds schoner wordt, maar dat dit voor de binnenvaart een stuk lastiger is. En verladers kunnen nu niet meebetalen aan de vergroening door hogere tarieven te betalen.

Shell’s Greenstream tanker wint Lloyd's List Global Award‘De binnenvaart afficheert zich graag als een milieuvriendelijke vervoerwijze’, schrijft d’Hont. Wat de CO2-uitstoot en de nieuwere schepen  betreft, klopt dat ook. Maar kijk je naar andere emissies en de verouderde schepen, dan wordt dat milieuvoordeel de komende jaren kleiner. Vooral op het gebied van emissies anders dan broeikasgassen,  bijvoorbeeld fijnstof.’

Vergroenen
De problemen voor een schonere binnenvaart zijn onder meer de kleinere markt voor nieuwe binnenvaartmotoren en de langere levensduur van schepen. ‘Het vervangen van oudere motoren en alle bijbehorende voorzieningen kost veel geld. Geld dat er onder de huidige marktomstandigheden gewoonweg niet is. En ook verladers kunnen onder de huidige marktomstandigheden geen hogere tarieven betalen voor ‘groenere’ schepen. Alleen als hún klanten dat eisen, zijn er mogelijkheden.’ (Bron: EVO)

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief van TotaalTrans

Volg TotaalTrans op Twitter