Verladers hameren in Europa nogmaals op afschaffen cabotage

908

BRUSSEL – De European Shippers’ Council (ESC) heeft de nieuwe Eurocommissaris van Transport, Violeta Bulc, een actieplan gepresenteerd. ‘In Europa gelden er bijvoorbeeld beperkingen voor het inzetten van buitenlandse vervoersbedrijven voor opdrachten binnen één land en verschilt het maximaal toegestane gewicht en lengte van vrachtauto’s per lidstaat.’

Europese verladers hameren nogmaals op afschaffen cabotagewetHet zijn de voor verladers belangrijke punten waarvan de Europese Commissie werk moet maken. De nieuwe secretaris-generaal van de Europese koepelorganisatie voor verladers, Nik Delmeire, hamerde bij de Commissaris op een gelijk speelveld voor handels- en productiebedrijven in Europa. Ook moet de Europese Commissie handelsbarrières wegnemen. Bulc zei graag met de ESC samen te willen werken.

Handelsbarrières

Volgens de ESC vullen lidstaten details van Europese wet- en regelgeving nog te vaak zelf in, wat tot een aanzienlijke hoeveelheid regels leidt die per land verschillen. Ook ontbreekt het aan één loket, waardoor bedrijven bij veel verschillende instanties hun zaken moeten regelen.

Delmeire noemde in het gesprek met de commissaris specifiek de handelsbarrières in het  vervoer van afvalstoffen. Bedrijven die in verschillende landen actief zijn, krijgen door verschillen in de interpretatie, uitvoering en toezicht te maken met een enorme regelbrij. Administratieve procedures maken zeventig procent van de aan vervoer verbonden kosten uit. (Bron: EVO)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief