Verladers blijven zich zorgen maken over weegverplichting

407

Verladersorganisatie EVO blijft zich zorgen maken over de weegverplichting voor containers. Minister Schultz wil de toetsing van containergewichten onderbrengen in bestaande certificatiemethoden, zoals ISO en AEO, maar dat is voor de verladers niet voldoende.

Volgens EVO biedt de insteek van de minister wel aanknopingspunten voor exporterende bedrijven. Die vallen immers onder het in Nederland geldende certificeringsregime dat het kabinet zo soepel mogelijk zal vormgeven, maar voor importerende bedrijven geldt dat niet. Zij betalen de meerkosten voor het wegen op een Europese organisaties tegen verplicht wegen zeecontainersweegbrug of aanvullende certificatieverplichtingen, afhankelijk van de implementatie van de weegverplichting in het buitenland. Hier wil EVO dan ook met het ministerie een oplossing voor vinden.

Ineffectief
Nederland heeft zelf in 2011 een voorstel ingediend bij de Internationaal Maritieme Organisatie (IMO) om alle beladen containers op een weegbrug te wegen alvorens ze aan boord van een schip te plaatsen. Omdat er wereldwijd 360 miljoen containerbewegingen per jaar plaatsvinden, kreeg dit voorstel internationaal niet de steun waarop Nederland hoopte. Ook EVO heeft stevig geageerd tegen dit kostbare en ineffectieve voorstel.

Duitsland deed in september het voorstel om behalve het wegen op een weegbrug, het gewicht van  beladen containers op een gecertificeerde wijze te laten berekenen. Dit voorstel kreeg wel internationale steun. Voor verladers is die flexibilisering een grote stap vooruit, maar EVO bleef toch sceptisch. Het effect op de veiligheid, waar het allemaal om te doen is, blijft namelijk zeer beperkt.

Tegenstemmen
De IMO beslist in mei 2014 definitief over het voorstel om het gewicht van containers verplicht op een gecertificeerde wijze te laten vaststellen. EVO blijft er bij IMO-lidstaten op aandringen om tegen deze regeling te stemmen, omdat het een onnodige extra administratieve last is. Intussen denkt EVO wel met het ministerie vooruit hoe de maatregel eventueel zo effectief mogelijk te implementeren is. (Bron: EVO)

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief en maak kans op een iPad mini

Volg TotaalTrans op Twitter